Patienter med sjælden leukæmisygdom får adgang til ny behandling KRIS anbefaler, at patienter med akut promyelocyt leukæmi kan behandling med Trisenox. Årligt ventes 10 patienter af få glæde af den nye behandling.

Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) anbefaler, at Trisenox (arsentrioxid) kan tages i brug som standardbehandling i 1. linje til nydiagnosticerede patienter med lav til intermediær risiko akut promyelocyt leukæmi (APL). Beslutningen ventes at få betydning for de ca. 10 patienter i Danmark, der årligt får stillet diagnosen APL. Alle APL-patienter modtager behandling med henblik […]

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement