Osteoporosemedicin kobles til lavere forekomst af tarmkræft

Kvinder, der jævnligt tager osteoporosemedicinen, actonel, mod knogleskørhed, har en lavere risiko for at blive diagnosticeret med kolorektalkræft, end kvinder, der ikke tager lægemidlet, fastslår et studie i tidsskriftet Cancer.

Forskere fra USA sammenlignede receptudskrivning af actonel, som er et bifosfonat, mellem kvinder, der siden hen udviklede eller ikke udviklede kolorektalkræft. 1.1 pct. (264) af de knap 25,000 kvinder i kontrolgruppen havde fået actonel af deres læge, mens det kun var tilfældet for 0.6 pct. (15) ud af 2,500 kvinder med kolorektalkræft.

Med andre ord, havde kvinder på Actonel 45 pct. mindre risiko for at udvikle kolorektalkræft, end kvinder der ikke tog lægemidlet.

Forskerne pointerer dog, at resultatet ikke må tolkes som at actonel kan forebygge kolorektalkræft. Den sammenhæng vil kræve randomiserede kontrollerede studier, og ikke bero på et observationsstudie som dette.

Samtidig forelå der ikke nok data til at undersøge sammenhængen hos mænd, og forskerne fandt heller ikke den samme effekt af andre osteoporoselægemidler af samme type.

Selvom actonel giver en vis form for beskyttelse, er midlet ikke billigt og kendskabet til dets langtidsbivirkninger er mangelfulde.

[ilink url=”http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cncr.26395/abstract;jsessionid=5055E2212BF45E38DCD13E24CC102836.d02t02″]Cancer, online: Exposure to bisphosphonates and risk of colorectal cancer[/ilink]

Skriv kommentar