Medicinrådets medformand Steen Werner Hansen pointerer, at behandling med lenalidomid kan udløse alvorlige bivirkninger - bl.a. i form af nye svulster.

Medicinrådet afviser fortsat Lenalidomid som vedligeholdelsesbehandling Selvom nye data bekræfter tidligere data, at patienter med knoglemarvskræft får bedre overlevelse med lenalidomid som vedligeholdelsesbehandling, fik det ikke Medicinrådet til at ændre sin kategorisering af midlet. Rådet er bl.a. bekymret for svulster og andre alvorlige bivirkninger. 

Lægemidlet lenalidomid var atter på Medicinrådets dagsorden til rådsmødet i går til vurdering af, om det egner sig som vedligeholdelsesbehandling til patienter med knoglemarvskræft (myelomatose) efter højdosiskemoterapi med stamcellestøtte. Rådet forholdt sig til nye data på området, der bekræfter det, man allerede ved fra ældre data, nemlig at lenalidomid som vedligeholdelsesbehandling giver en bedre overlevelse. Det får dog ikke Medicinrådet til at ændre sin kategorisering af lægemidlet. Lenalidomid ligger således fortsat i kategorien ‘moderat merværdi’, hvilket betyder, at patienterne stadig...