KRAS-hæmmer viser gode resultater ved lungekræft Sotorasib virker bedre end kemoterapi til behandling af patienter med ikke-småcellet lungekræft med KRAS G12C-mutation.

Et nyt fase 3-studie viser for første gang, at en KRAS G12C-hæmmer, oral sotorasib, leder til længere progressionsfri overlevelse og højere responsrate sammenlignet med kemoterapi. Behandling med sotorasib kom også med en bedre sikkerhedsprofil, viser studiet, der er blevet præsenteret på den årlige kongres for European Society for Clinical Oncology (ESMO). »Dette repræsenterer et meget stort fremskridt i behandlingen af patienter med KRAS G12C-muteret ikke-småcellet lungekræft og understreger vigtigheden af NGS-tests til at guide behandlingsbeslutninger for denne patientgruppe,« fortæller en...