Firma vil sænke pris på hiv-medicin efter tabt udbud

Medicinalfirmaet Gilead må afvente en juridisk vurdering, før firmaet eventuelt kan få lov til at sætte prisen ned på HIV-medicinen Truvada. Gilead har besluttet at nedsætte prisen med 12 pct. i forsøget på at komme ind på markedet i Region Hovedstaden, hvor to tredjedele af landets HIV-patienter bor.

Men beslutningen kommer flere måneder efter, at regionernes fælles indkøbsorganisation Amgros har færdiggjort et udbud på indkøb af HIV-medicin til de enkelte regioner. Amgros vil derfor nu undersøge, om det er lovligt, og hvordan en eventuel nedsættelse af prisen kan håndteres i praksis.

Sagen er kompliceret af, at Region Hovedstaden som eneste region har valgt at trodse anbefalinger fra Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS), som i april anbefalede alle regioner at skifte den dyre medicin Atripla ud med en kombinationsbehandling med Truvada og Stocrin til alle nydiagnosticerede patienter.

Mens de øvrige regioner har skiftet Atripla ud med Truvada og Stocrin, har Region Hovedstaden skiftet alle patienter over en behandling med de tre præparater Stocrin, Viread og Epivir. Det vil ifølge Region Hovedstaden give en yderligere besparelse på 20 mio. kr. årligt i forhold til det behandlingsregime, som er anbefalet af RADS.

Gilead forsøger nu at få sygehusene i Region Hovedstaden til at følge resten af landet ved at give en særlig rabat til regionen, så det ikke vil koste mere at behandle med Truvada. Da Amgros ikke vil oplyse de præcise udbudspriser på indkøb af medicin, er det dog svært at vurdere, om de 12 pct. i rabat er tilstrækkeligt til at gøre indførelsen af Truvada udgiftsneutral for Region Hovedstaden.

Til gengæld er der ingen tvivl om, at det potentielt drejer sig om mange penge. Sidste år brugte regionerne nemlig samlet godt 350 mio. kr. på HIV-medicin til ca. 5.700 HIV-patienter.

Underbyder pris
Det skal nu undersøges, om det er lovligt for Gilead at underbyde den pris, som oprindeligt blevet stillet Region Hovedstaden i udsigt under udbuddet. Ifølge Amgros-direktør Flemming Sonne er det vigtigt, at medicinalfirmaerne har tillid til Amgros’ system og udbudshåndtering, hvilket blandt andet involverer, at firmaerne giver deres bud inden deadline.

»Vi skulle nødigt udvikle et system, hvor de virksomheder, som har tabt et udbud, efterfølgende kommer med attraktive tilbud, der på sigt undergraver tilliden til vores udbudssystem. Hele ideen med at afholde udbud vil gå tabt, hvis konkurrenten kan underbyde vinderen midt i en udbudsperiode,« siger Flemming Sonne.

Flemming Sonne vil ikke kommentere den konkrete sag yderligere, men bekræfter, at Amgros’ advokater skal se på sagen. Der er kun et halvt års tid til, at de nuværende udbudskontrakter på HIV løber ud. Det betyder, at det meget snart skal besluttes, om de nuværende kontrakter skal forlænges, eller om der skal gennemføre et nyt udbud. I den vurdering indgår både pris og leverancesikkerhed.

Stabilitet for patienterne
Set fra patienternes side kan der være en fordel ved at skulle nøjes med at tage to i stedet for tre tabletter om dagen. Af samme grund har de øvrige regioner valgt at bruge Truvada, som kombinerer to tabletter i én. Men er patienterne begyndt på et behandlingsregime, så er det ikke hensigtsmæssigt at skifte hele tiden. Det mener ledende overlæge og professor Jens Ole Nielsen fra Hvidovre Hospitals infektionsmedicinske afdeling.

Han er formand for det HIV/AIDS-udvalg under RADS, som er kommet med anbefalinger til behandling med HIV-medicin.

Ifølge Jens Ole Nielsen er de forskellige behandlinger medicinsk lige gode, så udover prisen vil lægerne lægge meget vægt på, at patienterne fortsætter i samme behandling.

»Vi vil gerne have stabilitet for patienterne og er ikke interesseret i at ændre behandling hver tredje måned. Det er uholdbart, hvis man skal styre behandlingen, efter hvad der lige er ugens tilbud, og derfor kommer firmaet en postgang for sent med den prisreduktion. Den skulle have været der før udbuddet,« siger Jens Ole Nielsen.

I HIV-behandling er det ekstremt vigtigt, at patienterne tager deres medicin regelmæssigt og på de rigtige tidspunkter af dagen. Hvis medicinomlægningen medfører flere fejl i indtagelsen af medicinen, er der en øget risiko for behandlingssvigt og i sidste ende en risiko for, at patienten senere skal behandles med dyrere præparater. Ifølge Jens Ole Nielsen er det selvfølgelig nemmere at tage én pille frem for to, men da pillerne i begge behandlingsregimer skal tages på samme tidspunkt af dagen, er der ikke den helt store forskel, hvad angår compliance fra patienterne.

Han påpeger, at alle patientbehandlinger bliver nøje registreret i en database, og det er meningen, at det skal undersøges, om omlægningen til et nyt behandlingsregime betyder flere utilsigtede hændelser for patienterne.

Jens Ole Nielsen kan ikke på nuværende tidspunkt svare på, hvad lægerne i Region Hovedstaden gør, hvis der bliver mulighed for at behandle med Truvada til en konkurrencedygtig pris. Den sag vil han gerne have mulighed for at drøfte med de øvrige læger i regionen først.

Besværet værd?
Svend Hartling, der ud over at være formand for Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, også er koncerndirektør i Region Hovedstaden, har på nuværende tidspunkt ikke lyst til at tage stilling til, om regionen vil tage Truvada til sig.

»Vi lægger trygt vurderingen i Amgros’ hænder, for når firmaet melder ud med en anden pris end i udbuddet, så er det et udbudsretsligt spørgsmål, hvad der kommer til at ske. Men det er klart, at det ikke er ideen med et udbud, at man efterfølgende blot kan komme med en anden pris,« siger Svend Hartling.

Han understreger, at de forskellige behandlingsregimer er ligeværdige, men at der er grænser for, hvor tit man kan lægge den medicinske behandling om, uden det går ud over patienterne.

»Vi må jo se på situationen, når Amgros har vurderet den, men der skal være en rimelige gevinst ved at lægge behandlingen om, før det er besværet værd. Både fordi der en risiko for, at patienterne ikke forstår ændringen og tager medicinen forkert, men også fordi det koster mange ressourcer for personalet,« siger Svend Hartling.

Skriv kommentar