Regionerne er uenige om hiv-behandling

Fra på fredag skal nye hiv-patienter i hovedstaden tage tre piller. I de andre regioner kan de nøjes med at tage to. Til gengæld regner hovedstaden med at spare 20 mio. kr. om året.

En del hiv-patienter har hidtil kunnet nøjes med at tage en enkelt af pillen Atripla en gang om dagen. Men den går ikke længere. Fra 1. april skal nye hiv-patienter enten tage to eller tre piller – afhængig af, hvor de bor. Hovedstaden vil behandle med tre præparater, og regner med at kunne hive en besparelse på mindst 20 mio. kr. om året hjem på den konto.

De andre regioner følger RADS’ nye behandlingsvejledning og vil give deres patienter to præparater. Region Hovedstadens repræsentant professor Jens Ole Nielsen understreger, at ændringen ikke medfører en forringelse af hiv-behandlingen:

»Det er veldokumenteret, at de tre stoffer er lige så effektive, når de tages som tre tabletter på samme tid, som når de tages kombineret i én tablet. Vi tror, der vil være forståelse hos patienterne for den mindre ulempe, der er ved at tage tre tabletter i stedet for én, når vi regner med en samlet besparelse i regionen på 20 mio.kr.,« siger Jens Ole Nielsen, som beklager, at der ikke er enighed regionerne imellem.

30 kr. om dagen per patient
De største rabatter har været at finde på enkeltstofspræparaterne, og derfor har hovedstaden valgt at skifte til de tre præparater Stokrin, Viread og Epivir. Man regner med at kunne spare ca. 30 kr. om dagen pr. patient i forhold til en behandling med de to præparater Stokrin og Truvada. Da Region Hovedstaden samlet set behandler ca. 2/3 af Danmarks 4000-5000 hiv-patienter, giver det en samlet besparelse på mindst 20 mio. kr. om året.

I Region Syddanmark er beslutningen om at behandle med Stokrin og Truvada truffet ud fra en afvejning af besparelsespotentiale og chance for, at patienterne vil tage den ændrede medicin. Regionen har især overvejet patienternes evne eller vilje til at at tage medicin på den rigtige måde, fortæller Region Syddanmarks repræsentant Sven Stenvang Pedersen, ledende overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling Q på Odense Universitetshospital (OUH).

»For nogle patienter er det meget sværere at tage tre tabletter end to, og også sværere at tage to end én. Det betyder meget for deres evne til at tage medicinen som ordineret. Hvis de ikke tager den som ordineret, er der risiko for resistensudvikling, og den er livslang. Det vil sige, at så svigter de på behandlingen, og så skal man finde en anden behandling, som er dyrere. Derfor kan der være en langtidsgevinst at hente, udover patienthensynet,« siger Sven Stenvang Pedersen.

Ifølge ham hørte det med i regionens overvejelser, at der ikke er den store besparelsesforskel på at give to eller tre tabletter.

Region Syddanmark vil ved at gå fra en tablet til to tabletter samlet set opnå en besparelse på 9-10 pct. af deres samlede udgifter på særlig dyr medicin, hvor hiv-medicin hører under. Hvert år bruger alene OUH 30 mio. kr. på særlig dyr medicin, heraf går størstedelen til hiv-medicin.

Sjælland vælger ikke som hovedstaden
Prisaftalen er den samme for Region Sjælland og Region Hovedstaden, fordi de fleste hiv-patienter med bopæl i Region Sjælland behandles i hovedstaden. Lokalt har Region Sjælland dog valgt at følge de vestlige regioners eksempel og behandle med Stokrin og Truvada. Det har de først og fremmest gjort, fordi forskellen på at gå fra en til tre piller er for stor, mener Region Sjællands repræsentant specialeansvarlig overlæge Ulrik Bak Dragsted.

»Det gælder for os alle sammen, at det er en afvejning af, at vi gerne vil have en behandling, som er så enkel som muligt, men samtidig kan svare sig økonomisk. Så kan man lægge snittet forskelligt i sin vurdering af, hvor stor en ulempe, det er, i forhold til, hvor meget man kan spare,« siger han.

Det er dog næppe i Region Sjælland, at de stor besparelser skal hentes foreløbig. Ca. 400-450 personer med hiv har bopæl i Region Sjælland, de fleste behandles i Region Hovedstaden. I øjeblikket er der kun 10 hiv-patienter, der følges i Region Sjælland, og kun én af dem tager Atripla.

Bruger den gamle erfaring
I Region Nordjylland følger man, ligesom Region Sjælland, RADS’ vejledning og vil fremover tilbyde Stokrin og Truvada til nye hiv-patienter, der skal i behandling. Regionen lægger især vægt på, at man kender behandlingen i forvejen og har god erfaring med den, fortæller Region Nordjyllands repræsentant professor Henrik Nielsen:

»Dengang Atripla ikke fandtes, var der en årrække, hvor patienterne fik Truvada og Stokrin, så vi kender den behandling og har gode erfaringer med den. Så skiftede man, da Atripla kom, fordi økonomien dengang var identisk mellem de to valg. Når det så nu viser sig, at der er prisforskelle, og RADS anbefaler os at bruge Truvada og Stokrin, så følger vi det,« siger han.

I 2011 bliver besparelserne meget små for Region Nordjylland, forudser Henrik Nielsen. Regionen behandler kun ca. 200 hiv-patienter, og der kommer ca. 10-20 nye om året. På længere sigt er et forsigtigt bud fra Henrik Nielsen, at regionen vil kunne spare ca. 200.000 kr. om året. Til sammenligning behandler alene Hvidovre Hospital ca. 1.400-1.500 ambulante hiv-patienter.