Overblik: Det diskuterer Medicinrådet i dag
Medicinrådets formænd Jørgen Schøler Kristensen (t.h.) og Steen Werner Hansen skal med deres kollager i Medicinrådet bl.a. diskutere et lovende men meget bekosteligt lægemiddel ved rådsmødet onsdag.

Overblik: Det diskuterer Medicinrådet i dag Medicinrådet diskuterer blandt andet knoglemarvskræft, hiv/aids og et lovende men meget bekosteligt lægemiddel ved sit rådsmøde onsdag.

Medicinrådet mødes til sit 28. rådsmøde i dag, onsdag 15. maj.

Der er en hel del sager på dagsordenen, herunder en lille håndfuld lægemidler og en lille håndfuld terapiområder. Få det fulde overblik herunder.

Lægemidler

Det første lægemiddel, Medicinrådet behandler onsdag, er Luxturna (voretigene neparvovec) fra Novartis til behandling af patienter med synstab som følge af arvelig RPE65-relateret nethindedystrof. Ifølge fagudvalget vedrørende øjensydomme er der i Danmark registreret 29 patienter med sygdommen. Luxturna er er en genterapi, som ifølge Amgros er »lovende« og ventes at blive »meget bekostelig«. Det er ifølge EMA blevet påvist, at Luxturna forbedrer patienternes syn og evne til at undgå forhindringer, særlig ved lav belysning, og lægemidlet forventes at øge patienternes livskvalitet. Medicinrådet skal onsdag tage stilling til lægemidlets kliniske merværdi.

Det andet lægemiddel er Hemlibra (emicizumab) fra Roche til behandling af blødersygdommen Hæmofili A uden inhibitor. I 2016 var der registreret i alt 388 patienter med hæmofili A ved de to hæmofilicentre i hhv. Aarhus og København, og Medicinrådet anbefalede sidste år midlet til hæmofili A-patienter med inhibitor mod Faktor VIII. Medicinrådet skal onsdag tage stilling til midlets kliniske merværdi for patienter uden inhibitor.

Det tredje lægemiddel er Imfinzi (durvalumab) fra Astrazeneca til behandling af ikkesmåcellet lungekræft i stadie III. I 2016 var der registreret omkring 800 patienter i gruppen. Medicinrådet har allerede vurderet, at lægemidlet giver en hhv. vigtig og lille klinisk merværdi for to undergrupper af patienter. Medicinrådet skal onsdag behandle høringssvar vedrørende lægemidlet.

Det fjerde og sidste lægemiddel er Yescarta (axicabtagene ciloleucel) fra Gilead/Kite til behandling af storcellet B-celle-lymfom (DLBCL) – en aggressiv undertype af blodkræftformen Non-Hodgkin lymfom (NHL). Omkring 500 patienter får stillet diagnosen i Danmark hvert år. Yescarta anvendes til såkaldt CAR-T-cellebehandling, og Medicinrådets fagudvalg vedrørende lymfekræft har vurderet, at lægemidlet har en ikkedokumenterbar klinisk merværdi og evidensens kvalitet vurderes at være meget lav. Medicinrådet skal onsdag tage stilling til rådets eventuelle anbefaling af Yescarta.

Terapiområder

Det første terapiområde, Medicinrådet behandler onsdag, er lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft – også kendt som ER+/HER2-. I Danmark diagnosticeres omkring 4.700 tilfælde af brystkræft årligt, hvoraf de 70 pct. er af denne type. Medicinrådet skal onsdag behandle et udkast til Medicinrådets protokol for en behandlingsvejledning vedrørende såkaldte CDK4/6-hæmmere til brystkræfttypen.

Det andet terapiområde er myelomatose (knoglemarvskræft). Myelomatose er den næsthyppigste hæmatologiske kræftsygdom i Danmark, hvor i alt ca. 1.800 patienter estimeres at leve med sygdommen. Der diagnosticeres ca. 450 nye patienter om året i Danmark, og medianalder ved diagnose er ca. 71 år. Medicinrådet har allerede offentliggjort en protokol for myolomatose og skal på mødet onsdag blandt andet behandle et udkast til en gennemgang af terapiområdet.

Det tredje terapiområde er blødersygdommen hæmofili A.  I 2016 var 388 patienter med hæmofili A registreret på landets to nationale hæmofilicentre i Aarhus og København. Medicinrådet har allerede offentliggjort en protokol for terapiområdet og skal på mødet onsdag behandle et udkast til en behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til hæmofili A.

Det fjerde og sidste terapiområde er hiv/aids. Det skønnes, at omkring 6.200 mennesker lever med hiv i Danmark, mens ganske få lever med aids. Medicinrådet skal på mødet onsdag behandle en behandlingsvejledning inklusive lægemiddelrekommandation for terapiområdet.

Udover rækken af terapiområder og lægemidler, diskuterer Medicinrådet onsdag blandt andet habilitet, rådets regnskab og evalueringen af Medicinrådet.

Se dagsordenen for mødet her.

Skriv kommentar