Lægeforeningens formand Andreas Rudkjøbing advarer om, at nedskæringer på sygehusene uundgåelige, med mindre  regeringen og regionerne bliver enige om afsætte penge til de voksende medicinudgifter i forbindelse med forhandlingerne om den kommende økonomiaftale.

Læger kræver flere penge til ny medicin

Økonomiaftale bør tage højde for, at udgifterne til nye og ofte dyre lægemidler stiger så markant i disse år, at resultatet er nedskæringer på sygehusene, mener Lægeforeningen.

Hiv-vejledning står foran revision

Endelige forskningsresultater har fået WHO til at ændre de globale retningslinjer for behandlingen af HIV-smittede. Det vil antageligt føre til en revision af RADS’ vejledning på området, forventer fagudvalgsformanden.

Flere vil være farmaceut

Farmaceutuddannelsen på Københavns Universitet har i år modtaget et rekordstort antal ansøgninger. Også i Odense er ansøgertallet steget markant sammenlignet med sidste år.

Bosted sikrer 400 dage uden medicinfejl

Bostedet Grønningen i Thisted har haft over 400 dage uden alvorlige medicinfejl. Succesen kan tilskrives stort engagement og registrering, kontrol og opfølgning.