kim-brixen

Region holder fast i warfarin som standardbehandling

Der bliver ikke foreløbig ændret på beslutningen om at begrænse brugen af NOAK-midler i Region Syddanmark, selvom nyt studie har vist, at behandling med NOAK-middel har flere fordele i forhold til warfarin.

Orkambi

KRIS afviser foreløbig Orkambi som standardbehandling

Lægemidlet Orkambi har ikke vist tilstrækkelig effekt til at blive godkendt som standardbehandling til patienter med cystisk fibrose, mener Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicinm der anbefaler at igangsætte et protokolleret studie af behandlingen.

lundbeck

Lundbeck-produkt får nyt navn i USA

I USA er navnet på medicinalvirksomheden Lundbecks depressionsmiddel Brintellix blevet forvekslet med navnet på et blodfortyndende middel, og derfor får Brintellix nu nyt navn.

Taltz får europæisk godkendelse

EU-Kommissionen har godkendt Taltz til behandling af voksne patienter med moderat til svær plaque-psoriasis med behov for systemisk behandling