Britisk institut anbefaler nyt diabetesmiddel

Det britiske prioriteringsinstitut NICE anbefaler i et nyt udkast til vejledning brugen af diabetesmidlet Jardiance på baggrund af ny dokumentation for at præparatet er lige så omkostningseffektivt som andre diabetesmidler.