Triple-behandling virker lovende ved nyrecellekarcinom Tillæg af cabozantinib til nivolumab og ipilimumab viser gode resultater hos patienter med ubehandlet fremskredet nyrecellekarcinom.

Forskere har på den årlige kongres for European Society for Medical Oncology (ESMO) fremlagt data fra fase 3-forsøget COSMIC-313, hvor patienter med ubehandlet fremskredet nyrecellekarcinom er forsøgt behandlet med en triple-kombination af immunterapierne nivolumab og ipilimumab samt det målrettede lægemiddel cabozantinib. Studiet viser, at triple-kombinationen leder til bedre progressionsfri overlevelse sammenlignet med behandling med kun nivolumab og ipilimumab. I en pressemeddelelse, der er sendt ud fra ESMO, kommenterer professor Viktor Grünwald fra Essen Universitetshospital på resultaterne, og han er imponeret,...