Topforsker: Nye lægemidler og ringe kvalitet af assays i fokus på stor hovedpinekongres Professor og overlæge Messoud Ashina fra Dansk Hovedpinecenter ved Rigshospitalet og leder af Nationalt Videncenter for Hovedpine fortæller, at der til den årlige European Headache Congress især blev talt om behandling med gepanter i den kliniske hverdag, om de kommende lægemidler til behandling af migræne og om, at forskere formentlig ikke kan bruge mange af deres forskningsresultater til noget som helst, fordi de er baseret på unøjagtige målemetoder.