Ny EU-udbudslov stiller større krav til dokumentation

En ny EU-udbudslov, som trådte i kraft 1. januar, betyder, at regionernes lægemiddelorganisation Amgros nu er nødt til at stille større krav om dokumentation til leverandørerne, når det drejer sig om udbud vedrørende lægemidler. Amgros har tidligere stillet få dokumentationskrav til leverandørerne i udbudsprocessen. Med den ny udbudslov er der også indført krav om, at leverandørerne i udbudsprocessen skal erklære, at de ikke er omfattet af strafbare forhold som f.eks. bestikkelse, svig og brug af børnearbejde. De vindende leverandører skal...