EMA anbefaler Avastin til behandling af fremskreden lungekræft

Det europæiske lægemiddelagentur EMA’s komité for medicinske produkter til mennesker har indstillet til, at EU Kommissionen godkender lægemidlet Avastin (bevacizumab) fra medicinalvirksomheden Roche til markedsføring på det europæiske marked. Det fremgår af en pressemeddelelse på agenturets hjemmeside. Avastin i kombination med Tarceva anbefales som førstelinjebehandling til voksne patienter med fremskreden, metastaserende eller tilbagevendende ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) med specifikke mutationer i den epidermale vækstfaktor-receptor EGFR. Mellem 10 og 15 pct. af NSCLC-patienter har tumorer med mutationer i EGFR, hvilket svarer til...