Analyse af tilskud skal se på øget sygelighed og information af patienter

Sundhedsministeriets analyse af tilskudssystemets samfundsmæssige konsekvenser kommer sandsynligvis til at favne bredt og bl.a. se på økonomiske konsekvenser i andre sektorer.