80 utilsigtede hændelser med børnevacciner på et år

10 pct. af de indberettede utilsigtede hændelser fra primærsektoren handler om børnevaccinationer. Det har Lægemiddelkomitéen Region Sjælland meddelt Sundhedsstyrelsen som en reaktion på den seneste tids presseomtale af utilsigtede hændelser med vaccinationer. De utilsigtede hændelser drejer sig typisk om forveksling af børnevacciner, hvor barnet har fået en anden vaccine end den, der passer til alderen, manglende indgift af vaccine i tilfælde, hvor barnet skal have to stik, samt indgift af solvens, uden at det er blandet med pulver. Statens Seruminstitut...