Henrik C. Wegene

Københavns Universitet har fundet ny rektor En erfaren forsker og leder skal følge efter Ralf Hemmingsen som rektor på Københavns Universitet.

26 søgte stillingen som rektor på Københavns Universitet. Bestyrelsen kaldte det for et stærkt og bredt felt af ansøgere. Bestyrelsens valg er faldet på Henrik Wegener, der er erfaren både i forskning og i ledelse, skriver Københavns Universitet i en pressemeddelelse.

Henrik Wegener er ph.d. i mikrobiologi fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole. Han har bl.a. været forskningsgruppeleder, professor, centerdirektør, institutdirektør, og i de seneste fem år har han været prorektor på DTU med ansvar for forskning, forskningscentre, samarbejdsaftaler, internationale relationer m.m. Henrik Wegener har en mastergrad i offentlig ledelse og fungerer som en af EU Kommissionens øverste forskningsrådgivere.

»Bestyrelsen har valgt Henrik, fordi han både har de faglige og personlige kompetencer på plads, og fordi han gennem sin karriere har skabt gode resultater, både som forsker og som leder. Han har sammenlagt 18 års erfaring som leder på alle niveauer. Han har stået i spidsen for store forandringsprocesser og er anerkendt for at arbejde gennem dialog og involvering af hele organisationen, og for at nå i mål med de initiativer, han sætter i gang,« siger bestyrelsesformand Nils Strandberg Pedersen og fortsætter:

»Københavns Universitet får en leder, som både har et godt kendskab til universitetet, men som også har den udefrakommendes friske og nye syn på opgaverne. Og så har han en forståelse for, hvordan man som universitet påvirker de forskningsmæssige rammevilkår, og for vigtigheden af at beskytte universitetets integritet.«

Som prorektor på DTU har Henrik Wegener haft det overordnede ansvar for DTU’s forskning.  Han har desuden stor erfaring med samarbejde med offentlige og private aktører, nationalt og internationalt.

Han kalder Københavns Universitet for Danmarks mest betydningsfulde universitet.

»Universitetet skal fortsat sikre samfundets behov for ny viden og dygtige kandidater. Kvalitet i uddannelse, og grundforskning på højeste internationale niveau, skal derfor stadig stå øverst på dagsordenen. Universitetet skal udvikles gennem kompromisløs satsning på stor forskningshøjde, skarp prioritering, rekruttering af forskere fra hele verden, samt inspirerende og krævende forskningsbaseret undervisning af international kvalitet. Det samme gælder arbejdet med at udvikle en professionel og sammenhængende administration, i samspil med medarbejdere og studerende. Og så skal vi selvfølgelig stadig have fokus på at varetage universitetets interesser udadtil, og ikke mindst bevare uafhængigheden,« udtaler Henrik Wegener.

Skriv kommentar