Sundhedsstyrelsen genopslår tilbud om midler til medicinfrit psykiatrisk afsnit Ingen ansøgere levede op til kravene, da Sundhedsstyrelsen i første omgang udloddede 10 mio. fra satspuljemidlerne til at etablere et medicinfrit psykiatrisk afsnit.

Region Hovedstaden og Region Syddanmark var de eneste, der i første omgang søgte satspuljemidlerne til at lave et forsøg med at oprette et psykiatrisk afsnit, der fokuserer på ned- og udtrapning af psykofarmaka. Begge regioner fik afslag på deres ansøgninger på grund af ‘problemer med projektorganiseringen, størrelsen af målgruppen og målene med at nedbringe medicinforbruget’, lyder […]

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement