Sundhedsstyrelsen genopslår tilbud om midler til medicinfrit psykiatrisk afsnit Ingen ansøgere levede op til kravene, da Sundhedsstyrelsen i første omgang udloddede 10 mio. fra satspuljemidlerne til at etablere et medicinfrit psykiatrisk afsnit.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement

Region Hovedstaden og Region Syddanmark var de eneste, der i første omgang søgte satspuljemidlerne til at lave et forsøg med at oprette et psykiatrisk afsnit, der fokuserer på ned- og udtrapning af psykofarmaka. Begge regioner fik afslag på deres ansøgninger på grund af ‘problemer med projektorganiseringen, størrelsen af målgruppen og målene med at nedbringe medicinforbruget’, lyder […]