Kære læser

Der er ingen tvivl om, at de nye avancerede gen- og celleterapier og vævsteknologier (ATMP) vil medføre et paradigmeskifte i den fremtidige behandling af sjældne alvorlige sygdomme samt kræftsygdomme, hvor der i dag kun er få eller slet ingen behandlingsmuligheder. 

Men der er fortsat en række spørgsmål, som skal besvares, for at de avancerede terapier og behandlinger kan få luft under vingerne og virkelig komme danske patienter til gavn.

De spørgsmål vil et stærkt felt af forskere, ledere og eksperter diskutere og besvare på Dagens Medicins konference ‘Avancerede Medicinske Terapier (ATMP) – sådan kommer Danmark op i gear’ onsdag 17. januar 2024 i København. 

Dagens faglige ordstyrer er Jacob Giehm Mikkelsen, professor i genterapi, AU, og det er gratis at deltage for målgruppen. 

Derudover er der oplæg og debat med Bettina Lundgren, adm. direktør, Nationalt Genom Center, Jannick Brennum, centerdirektør, Centerledelse- og stab i Neurocentret, Rigshospitalet, Jesper Fisker, direktør, Kræftens Bekæmpelse, Jenni Nordborg, chef for internationale relationer, Lif, Sverige, Lars Møller, adm. direktør, Pfizer, Morten La Cour, cheflæge, Afdeling for Øjensygdomme, Rigshospitalet, Lars Ehlers, adm. direktør, Nordic Health Economics A/S, og Line Kessel, overlæge, Afdeling for Øjensygdomme, Rigshospitalet, Jørgen Schøler Kristensen, formand, Medicinrådet, og Ida Sofie Jensen, koncernchef, Lif.

Læs mere og tilmeld dig her.

Bedste hilsner

Jesper Bernstorf Jensen,

ansv. chefredaktør, Dagens Medicin

Annonce

Topforsker: Nye lægemidler og ringe kvalitet af assays i fokus på stor hovedpinekongres

Professor og overlæge Messoud Ashina fra Dansk Hovedpinecenter ved Rigshospitalet og leder af Nationalt Videncenter for Hovedpine fortæller, at der til den årlige European Headache Congress især blev talt om behandling med gepanter i den kliniske hverdag, om de kommende lægemidler til behandling af migræne og om, at forskere formentlig ikke kan bruge mange af deres forskningsresultater til noget som helst, fordi de er baseret på unøjagtige målemetoder.

Annonce

FDA godkender første genterapi til seglcellesygdom

Den amerikanske fødevare- og lægemiddelmyndighed FDA har godkendt Casgevy og Lyfgenia, som er de første cellebaserede genterapier til behandling af sygdommen seglcellesygdom. Det er første gang, FDA godkender en CRISPR-genbehandling. Det skriver FDA. 

Seglcellesygdom er en gruppe arvelige blodsygdomme, som mindst 100.000 amerikanere af primært afrikansk oprindelse menes at være ramt af. Det primære problem ved sygdommen er en mutation i hæmoglobin, et protein i de røde blodceller, som leverer ilt til kroppens væv.

Kilde: FDA

Hver tredje svensker køber medicin over internettet

En ny undersøgelse fra det svenske Läkemedelsverket viser, at en tredjedel af alle svenskere køber deres medicin over internettet. Det skriver Läkemedelsvärlden i en pressemeddelelse.

Lægemiddelshandlen over internettet er lukrativ, hvilket bringer en del forfalskede lægemidler ind på markedet, som kan indeholde andre substanser end det, som er angivet af sælgeren. Undersøgelsen er lavet af analysevirksomheden Novus og er baseret på svar fra 1.000 svenskere.

Kilde: Läkemedelsvärlden

Betinget godkendelse af nyt myelomatosemiddel

EU-Kommissionen har givet en betinget markedsføringstilladelse til brug af antistoffet 

Elrexfio (elranatamab) til behandling af patienter med tilbagefald af knoglemarvskræft, myelomatose, eller hvor tidligere behandlinger ikke har haft effekt, og hvor der efter mindst tre tidligere typer behandlinger fortsat er sygdomsprogression.

Godkendelsen er givet på baggrund af en analyse af behandlingsresultaterne fra 123 patienter fra et fase 2-studie, hvor 61 pct. af patienterne havde effekt af behandlingen.

Kilde: FirstWord Pharma

Ny rapport fra Lif udforsker lægemiddelindustriens kompetence- og uddannelsesbehov

En ny rapport fra Lægemiddelindustrien (Lif) undersøger, hvilke kompetencer lægemiddelindustrien efterspørger. Rapporten viser, at 95 pct. af Lifs medlemsvirksomheder forventer at ansætte flere medarbejdere inden for de næste fem til ti år. 

Det skriver Lif i en pressemeddelelse. Rapporten viser også, at der vil være behov for 15.000 ekstra medarbejdere i de kommende år, samt at andelen af internationale ansatte i lægemiddelindustrien er steget fra 8 pct. i 2012 til 17 pct. i 2021.

Kilde: Lægemiddelindustriforeningen

Flere job