Forskere finder genetiske forskelle i kroppens forsvar mod virus

Mennesker forsvarer sig meget forskelligt overfor de samme sygdomsinfektioner, viser et omfattende genetisk studie i tidsskriftet PLoS Genetics, hvor flere personers immunreaktioner overfor influenza-virus er blevet kortlagt.

Forskere har længe undret sig over, hvorfor nogle mennesker bliver lettere syge end andre. Med dette studie, forsøgte forskerne at undersøge forskelle i de underliggende genetiske mekanismer mellem syge og raske personers immunforsvar efter virus-smitte.

Forskerne udsatte 17 personer for influenza-virus, hvoraf halvdelen udviklede sygdommen. De indsamlede blodprøver fra hvert individ på 16 forskellige tidspunkter gennem 132 timer og analyserede deres genetiske profil undervejs.

Forskerne kiggede på, hvornår relevante gener i immunsystemet var udtrykt, hvilket blev til omfattende 22.000 gener i 267 blodprøver. Det gav et meget klart billede af hvilke gener, der var tændt og spillede en rolle henover tid mellem de personer, der udviklede symptomer og dem, der ikke gjorde.

Forskerne benyttede flere analysemetoder til at identificere genetiske signaturer forbundet med et immunrespons, heriblandt et matematisk algoritmeværktøj, der oprindeligt er udviklet til at tage satellitbilleder af jorden.

Det viste sig, at der hos alle forsøgsdeltagerne – både dem, der gik fri af sygdommen, og dem, der udviklede symptomer, fandtes meget komplekse immunreaktioner sted, og at reaktionerne var meget forskellige blandt alle personer.

Resultaterne antyder også, at selv det at forblive symptomfri efter virus-smitte kræver et meget aktivt immunsystem.

Samtidig viste det sig, at de immune forskelle som forskerne identificerede mellem de raske og syge personer indtraf allerede 36 timer før influenzasymptomerne toppede. Det vil derfor gøre det muligt at opspore sygdomsudviklingen tidligere, og dermed gøre folk opmærksom på, at de bør tage forholdsregler for at forhindre en udvikling af sygdommen.

Hvis man i fremtiden bedre kan forstå, hvad der på genetisk niveau gør, at personer er mere eller mindre følsomme overfor virusinfektioner, vil man også lettere kunne forebygge eller imødekomme sygdommen.

[ilink url=”http://www.plosgenetics.org/article/info:doi/10.1371/journal.pgen.1002234″]PLoS Genetics 2011; 7(8): e1002234: Temporal Dynamics of Host Molecular Responses Differentiate Symptomatic and Asymptomatic Influenza A Infection[/ilink]

Skriv kommentar