Færre midler fik tilskud i 2013

I 2013 behandlede Sundhedsstyrelsen 27 sager om generelt tilskud til medicin, hvilket var nogenlunde samme antal som i de foregående år. I 14 af sagerne blev der givet generelt tilskud, og i de resterende 13 sager blev der givet afslag. I 24 sager indhentede Sundhedsstyrelsen en indstilling fra Medicintilskudsnævnet. I 50 pct. af disse sager fik medicinen generelt tilskud.  Denne procentandel kan variere fra år til år afhængig af hvilken konkret medicin, der søges om tilskud til, skriver Sundhedsstyrelsen på...