Begrænset evidens for medicin til maniodepressive

Et nyt studie, netop offentliggjort i PLoS Medicine, har påpeget en meget mangelfuld dokumentation for, at aripiprazole har en vedligeholdelseseffekt mod maniodepressiv sygdom. Aripiprazole er et anden-generations antipsykotisk lægemiddel, der netop er blevet godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, til behandling af både akutte episoder og vedligeholdelse af maniodepressiv sygdom.

Forskerne foretog en systematisk søgning af alle publicerede og ikke-publicerede studier af medicinens vedligeholdelsesmæssige effekt, og fandt kun ét klinisk studie, der undersøgte dette. Dette studie viste sig ovenikøbet at have markante begrænsninger, deriblandt at benytte for få patienter, og for kort en tidsramme til at dokumentere medicinens langtidsvirkende effekt.

På trods af disse begrænsninger, viste forskerne, at dette ene studie blev citeret i 104 review artikler og behandlingsguidelines uden manglerne i studiet blev nævnt.

Forskerne pointerer dog, at trods den manglende evidens for en effekt af aripiprazole, bør patienter ikke stoppe deres behandling. Medicinen kan have en virkning, særligt for akutte episoder af maniodepressiv sygdom, som denne undersøgelse ikke satte spørgsmålstegn ved.

[ilink url=”http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1000434″]PLoS Medicine, online: Aripiprazole in the Maintenance Treatment of Bipolar Disorder: A Critical Review of the Evidence and Its Dissemination into the Scientific Literature[/ilink]

Skriv kommentar