Dataloger udvikler metode til at beskytte sundhedsdata

Forskere fra Københavns Universitet har udviklet en ‘differential privacy’-metode, som eksempelvis kan bruges til at beskytte patienters sundhedsdata i forskning. Den er hurtigere og giver en bedre privatlivsbeskyttelse end nuværende metoder, fortæller en af forskerne bag.

Annonce

EMA-komité advarer mod potentiel risiko ved valproat-medicin

Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMA) sikkerhedskomité, PRAC, advarer mod, at børn, hvis fædre er behandlet med såkaldt valproat-medicin, har en potentiel risiko for at udvikle neuroudviklingsforstyrrelser.

Det skriver EMA i en nyhed. PRAC har desuden sat en gennemgang af sikkerheden ved CART-behandlinger i gang. Der er i øjeblikket seks godkendte CAR-T-behandlinger i EU.

Kilde: Det Europæiske Lægemiddelagentur

Apotekerne har givet godt en million vacciner

Siden 1. oktober har apotekere i hele landet givet mere end en million vacciner. Det skriver Danmarks Apotekerforening i en pressemeddelelse.

Det svarer til knap halvdelen eller 47 pct. af alle de vaccinationer, som er givet til borgere i risikogrupperne mod influenza og COVID-19. Apotekerne har været et supplement til de regionale vaccinationscentre.

Kilde: Danmarks Apotekerforening

Nyfødte skal fremover screenes for 25 sygdomme

Statens Serum Institut (SSI) har udvidet antallet af sygdomme, som nyfødte børn skal screenes for. Seks sygdomme er tilføjet, så nyfødte nu skal screenes for 25 medfødte lidelser i alt.

Det skriver SSI i en pressemeddelelse. Det er gennem en blodprøve fra hælen, som skal tages indenfor 48-72 timer efter fødslen, at de nyfødte bliver screenet. En af sygdommene, som er blevet tilføjet til screeningen, er den sjældne stofskiftesygdom galaktosæmi.

Kilde: Statens Serum Institut

Studie: Bakterier kan hæmme kræftmedicin

Et hold af forskere fra Københavns Universitet (KU) er blevet klogere på, hvordan bakterierne, gule stafylokokker, kan blokere for virkningen af kræftmedicin til patienter med lymfom af typen Sezárys syndrom.

Det skriver KU i en pressemeddelelse. Professor Niels Ødum, som er en af forskerne bag resultaterne, fortæller, at de har fået ‘en ny forståelse af, hvordan giftstoffer udskilt af bakterier kan skabe resistens i kræftceller over for lægemidler’. Resultaterne er publiceret i tidsskriftet Blood.

Kilde: Københavns Universitet

Annonce

Lægemiddel til rygestop kan redde liv, men der er behov for mere tilskud

Sundhedsstyrelsen anbefaler brugen af Decigatan til at hjælpe med at komme i mål med rygestop, og det glæder overlæge Anders Løkke fra Lungemedicin ved Vejle Sygehus. Han vil selv anbefale sine patienter at komme i behandling med lægemidlet, da det kan redde liv. Dog ærgrer han sig over, at der ikke er tilskud til behandlingen, eller at den endda gøres gratis.

Der er opstået en fejl, feedet er sandsynligvis nede. Prøv igen senere.

Flere job