Xarelto får udvidet godkendelse

Det blodfortyndende lægemiddel Xarelto fra Bayer har fået Det Europæiske Lægemiddelagentur EMA’s godkendelse til initiering af behandling før kardiovertering – en behandling, som de fleste patienter med atrieflimren gennemgår. Opdateringen af produktresumeet for Xarelto bygger på resultater fra X-VeRT studiet, der ifølge Bayer viser, at patienter med behov for konvertering for at stabilisere hjerterytmen, kunne blive kardioverteret i gennemsnit otte dage hurtigere, hvis de blev behandlet med Xarelto i stedet for Warfarin. Studiet viser, at patienter med behov for konvertering...