Topforsker: Nye lægemidler og ringe kvalitet af assays i fokus på stor hovedpinekongres Professor og overlæge Messoud Ashina fra Dansk Hovedpinecenter ved Rigshospitalet og leder af Nationalt Videncenter for Hovedpine fortæller, at der til den årlige European Headache Congress især blev talt om behandling med gepanter i den kliniske hverdag, om de kommende lægemidler til behandling af migræne og om, at forskere formentlig ikke kan bruge mange af deres forskningsresultater til noget som helst, fordi de er baseret på unøjagtige målemetoder.

Debat: Migræne er en folkesygdom og skal behandles i det nære sundhedsvæsen Med den truende personalemangel i sundhedsvæsenet er det ikke optimalt at centralisere migrænebehandlinger, som helt uden problemer vil kunne håndteres i det nære sundhedsvæsen, mener formand og bestyrelsesmedlem i Danske Nervelægers Organisation (DNO). De foreslår derfor, at medicin mod kronisk migræne skal kunne udskrives af alle speciallæger i neurologi, uanset om patienterne behandles i speciallægepraksis eller på hospitalernes hovedpineklinkker.