Kontroversielt Cochrane-review om ADHD-medicin opdateret – men konklusionen er den samme Det skabte debat, da et omfattende Cochrane-review i 2015 pegede på, at der var store mangler i viden om effekten af brugen af methylphenidat til børn og unge med ADHD. Nu har forskerne lavet en endnu større gennemgang af den videnskabelige litteratur på området, men konklusionen er stadig den samme: Det er usikkert, om medicinen har nogen effekt på ADHD-symptomer og på adfærdsproblemer, og det ser ud til, at methylphenidat slet ikke forbedrer børn og unges livskvalitet.