Farmaceuter på sygehusene er afskåret fra medicinoplysninger

Sygehusansatte farmaceuter har svært ved at udføre deres arbejdsopgaver, fordi de ikke har adgang til den Personlige Elektroniske Medicinprofil på lige fod med det øvrige sundhedspersonale.