Syddansk Universitet ansætter professor i inflammation

Dr.med. Søren Kragh Moestrup er ansat som professor i molekylær inflammationsbiologi ved Institut for Molekylær Medicin, Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital. Stillingen er et nyoprettet professorat til yderligere styrkelse af inflammationsforskningen, som er et forskningsfelt i stærk udvikling, og hvor Institut for Molekylær Medicin i dag har flere forskningsgrupper. Søren K. Moestrup vil endvidere fungere som forskningsleder for inflammationsforskningen ved Institut for Molekylær Medicin og være tilknyttet Klinisk Biokemisk Afd., Odense Universitetshospital som forskningsoverlæge. Søren K. Moestrup er 53 år...