Regions Syddanmark vil se på forskelle i forbruget af Darzalex mellem afdelingerne. »Det er vores forventning, at afdelingerne og lægerne følger de udmeldinger, der kommer fra KRIS og RADS,« siger Kim Brixen, direktør for Odense Universitetshospital.Foto: Heidi Lundsgaard

Syddanmark undersøger eget merforbrug af Darzalex Forbruget af Darzalex er højest i Region Syddanmark, og regionen vil derfor gennemføre audit af lægernes ordinationer. Undersøgelsen kan dog blive overhalet af nye retningslinjer fra KRIS.

Region Syddanmark har  iværksat en medicinaudit af  lægers ordination af forbrug af Darzalex (daratumumab) – et antistof, der bruges til behandling mod knoglemarvskræften myelomatose. Det fortæller Kim Brixen, der som direktør for Odense Universitetshospital sidder med i det regionale Lægemiddelråd og også er medlem af det tværregionale forum for koordination af medicin – et forum, der netop har haft den kommene audit som et punkt på sin dagsorden. »Ja, det er rigtigt, at Region Syddanmarks egen task force under det...