Industrien arbejder i tiltagende grad sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed om at reducere medicinfejl. Det fortæller Lena Graversen, der er enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen for Patientsikkerhed til industrien: Dialog med os kan reducere medicinfejl Lige nu sætter styrelsen fokus på syv lægemiddelgrupper, som ofte er involverede i medicinfejl. Selvom fejlene begås af mennesker, kan industrien også lave tiltag, der forbedrer patienternes sikkerhed.

I den nye kampagne ‘STOP TÆNK TJEK’ sætter Styrelsen for Patientsikkerhed i samarbejde med medicin.dk fokus på syv særlige risikosituationslægemidler, som er identificeret i rapporterede utilsigtede hændelser. Selvom de utilsigtede hændelser vedrører de mennesker, der har medicinen i hånden, så engagerer producenterne sig i stigende grad i forebyggelsen af medicinfejl, fortæller Lena Graversen, enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed. Og dialog er metoden som industrien kan bruge til at være med til at reducere medicinfejl. »Det er når plejepersonalet skal administrere...