Smertemidler står til at miste tilskud

En lang række smertestillende lægemidler står til at miste det generelle tilskud. Det fremgår af et udkast til en revurdering af tilskudsstatus for NSAID’er og lægemidler mod svage smerter, som Medicintilskudsnævnet har offentliggjort. Generelt anbefaler nævnet, at ibuprofen og naproxen bør være de eneste NSAID-midler, der fremover skal have generelt tilskud, og at læger skal søge om enkelttilskud til de øvrige NSAID-midler. Medicintilskudsnævnet begrunder bl.a. anbefalingen med, at Dansk Cardiologisk Selskab vurderer, at behandling med NSAID-midler i gruppen af Cox-2-hæmmere...