Vinder af kategorien 'Årets offentlige-private samarbejde' ved Danmarks bedste kliniske forsøg og afprøvninger 2022 var Influenz-er Teamet, Forskningsafdelingen, Nordsjællands Hospital
Vinder af kategorien 'Årets offentlige-private samarbejde' ved Danmarks bedste kliniske forsøg og afprøvninger 2022 var Influenz-er Teamet, Forskningsafdelingen, Nordsjællands Hospital.Foto: Joachim Rode

Nu er der åbent for indstillinger til Danmarks bedste kliniske forsøg 2023 I dag åbnes der for indstillinger til årets kliniske forsøg og afprøvninger. Det er tid til at hylde de kliniske forsøg i Danmark og de forskere, som gør sundhedsvæsenet bedre.

Sidste år kårede et panel bestående af Danske Patienter, Dansk Selskab for Fysioterapi, Dansk Sygepleje Selskab (DASYS), Lægeforeningen, Lægemiddelindustriforeningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), Medicoindustrien, Fagforeningen Pharmadanmark – Akademikere i Life Science og Trial Nation syv vindere af Danmarks bedste kliniske forsøg.

Det blev blandt andet til priser for årets forskerinitierede forsøg, årets virksomhedsinitierede forsøg, årets offentlige-private samarbejde og årets patientfokus.

Nu bliver succesen fra sidste år gentaget, idet der i dag bliver åbnet for indstillinger til årets kliniske forsøg og afprøvninger 2023.

Formålet med priserne er blandt andet at hylde de forskere, som hver dag arbejder på at gøre det danske sundhedsvæsen bedre, og derigennem synliggøre deres arbejde.

Sidste år var prisuddelingen en kæmpe succes, og jeg tog personligt det med hjem, hvor meget det betyder, at de kliniske forskeres arbejde bliver synliggjort

Marianne Pilgaard, CEO, Trial Nation

»God klinisk forskning er fundamentet for god behandling i vores sundhedsvæsen. Det skal synliggøres, og derfor er det godt, at vi har en pris, hvor vi hylder de dygtige medarbejdere, som gennem deres forskning er med til at øge kvaliteten i behandlingen og dermed i vores sundhedsvæsen,« fortæller koncernchef i Lægemiddelindustriforeningen Ida Sofie Jensen.

Hun uddyber, at vi i Danmark er supergode til klinisk forskning, både i det offentlige og i det private. Uddelingen af priser til de kliniske forskere er derfor med til at skabe en positiv energi omkring arbejdet i sundhedsvæsenet.

»En pris og den medfølgende opmærksomhed viser læger, sygeplejersker og andre faggrupper, der bidrager til forskningen, at de gør en forskel i sundhedsvæsenet, og det er vigtigt, at vi anerkender arbejdet for også at skabe gode rammer for at fastholde personale og entusiasme i det danske sundhedsvæsen,« siger Ida Sofie Jensen.

Vigtigt at hylde kliniske forskere

Kliniske forsøg og afprøvninger er i sig selv en stor gevinst for sundhedsvæsnet, og det er også en af årsagerne til, at de kliniske forskere fortjener at blive belønnet med en pris. Det er holdningen hos Marianne Pilgaard, CEO for Trial Nation.

Hun fortæller, at det i et presset sundhedsvæsen er særligt vigtigt med kliniske forsøg og afprøvninger, der kan være et ekstra redskab i patienternes behandling.

Derudover kommer morgendagens behandlinger via de kliniske forsøg, ligesom de behandlere, som skal tage sig af patienter i fremtiden, dygtiggør sig ved at deltage i kliniske forsøg med nye potentielle behandlinger.

»Det er en måde at videreudvikle sundhedsvæsenet på. De her priser er som et udstillingsvindue for det bedste inden for kliniske forsøg og afprøvninger. Sidste år var prisuddelingen en kæmpe succes, og jeg tog personligt det med hjem, hvor meget det betyder, at de kliniske forskeres arbejde bliver synliggjort. Derudover lærte jeg også meget om, hvad der findes af fantastisk kliniske forsøg og afprøvninger i Danmark, som ikke normalt bliver trukket frem i spotlightet,« siger Marianne Pilgaard.

Løfter sundhedsvæsenet ind i fremtiden

Foruden at være et vigtigt redskab til at udvikle sundhedsvæsenet er klinisk forskning også med til at sikre værdien af de behandlinger, som bliver tilbudt i Danmark.

Meget af det, som læger og sygeplejersker i dag udfører, er ikke baseret på evidens fra kliniske forsøg, og derfor kan man være usikker på værdien. Derfor er der behov for at få testet og kvalitetssikret arbejdsgange, metoder og lægemidler, lyder det fra Anders Perner, næstformand i Lægevidenskabelige Selskaber.

»Det er et utrolig vigtigt arbejde, som forskere fra både det offentlige og det private udfører hver eneste dag. Det viser værdien af en behandling, effekten, bivirkninger, og om den er omkostningseffektiv. Uden de kliniske forsøg ville vi slet ikke vide, om det, vi laver, egentlig har den værdi, som vi tror,« siger Anders Perner.

Han uddyber, at man i sundhedsvæsenet ikke har været god nok til konsekvent at undersøge, om det, som sundhedspersonale gør i deres hverdag, giver værdi for patienterne. Det bliver der rettet op på med de kliniske forsøg.

»Priserne til de kliniske forsøg er med til at hylde de mennesker, som påtager sig den vigtige opgave at fremtidssikre sundhedsvæsenet og sikre patienterne og samfundet værdi for pengene. Borgerne, politikerne eller administratorerne i sundhedsvæsenet er måske ikke opmærksomme på, hvor vigtigt det er for sundhedsvæsenet, at der bliver udført gode kliniske forsøg, men det kan vi med priserne sætte fokus på,« siger han.

Priserne uddeles ved en stor fejring tirsdag 6. juni 2023 kl. 14:30-17:00 i Life Science Huset, Lersø Parkallé 101, København Ø.

Konferencier ved årets prisuddeling er Peter Qvortrup Geisling.

Du kan lave din indstilling her.

Skriv kommentar