RADS nedsætter nyt fagudvalg for ADHD

Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) har vedtaget at nedsætte et nyt fagudvalg, som skal kigge nærmere på retningslinjerne for behandling af ADHD. Sundhedsstyrelsen har udgivet retningslinjer på området, men RADS mener, at der er behov for at følge op på og udspecificere de overordnede retningslinjer på regionalt niveau. »Vi mener, at der er brug for at følge op på implementeringen af retningslinjerne for ADHD på regionalt niveau for på den måde at strømline behandlingen mere. Det nye fagudvalg...