PCSK-9 hæmmere reducerer risiko for alvorlig hjertesygdom og død Detaljerede resultater fra længe ventet studie af PCSK-9 hæmmeren Repatha præsenteres på den amerikanske hjertekongres ACC til marts.

Præsentationer på American College of Cardiology 17.-19. marts kan måske blive det gennembrud for brugen af de såkaldte PCSK-9 hæmmere, som producenterne Amgen med Repatha og Sanofi med Praluent har håbet på.

De to lægemidler kom på markedet i Europa i efteråret 2015, godkendt til behandling af bl.a. patienter med familiær hyperkolesterolæmi eller patienter, der ikke kunne få behandlet deres LDL-kolesterol tilstrækkelig langt ned med den maksimalt tolererede dosis statin. Ingen af de midler opnåede generelt klausuleret tilskud, og anvendelsen har derfor været begrænset.

Amgen har allerede nu udsendt en pressemeddelelse med de overordnede resultater af studiet FOURIER, som viser, at brugen af Repatha reducerer risikoen for kardiovaskulær død, ikke-fatal blodprop i hjerte eller hjerne, behov for hospitalsindlæggelse for ustabil angina pectoris eller for revaskulariserende behandling med ballonudvidelse eller bypass.

FOURIER-studiet (Further Cardiovascular OUtcomes Research with PCSK9 Inhibition in Subjects with Elevated Risk) er et multinationalt dobbeltblindet, randomiseret og placebokontrolleret fase 3 studie, hvor 27.500 patienter – heraf 480 danske patienter – der havde haft blodprop i hjerte eller hjerne eller symptomgivende åreforkalkning, deltog.

Skriv kommentar