Nyt skema skal forhindre farlige kombinationer af medicin

Psykiatrisk Center Glostrup tester et nyt skema til medicingennemgang, som på sigt rulles ud i hele Region Hovedstadens Psykiatri. Helt centralt i Psykiatrisk Center Glostrups arbejde med sikker medicinering står et skema til medicingennemgang, som et tværfagligt team har udviklet i en løbende forbedringsproces siden april. Med skemaet i hånden skal lægen gennemgå al medicin, patienten tager eller skal tage, herunder højrisikomedicin. Lægen skal dokumentere oplevet effekt og bivirkninger, evt. interaktion og reflektere over om dosis skal justeres. »Vi arbejder med...