Nyt præparat viser effekt på multiresistent tuberkulose

Nyg middel slår tuberkulosebakterier ned hos næsten halvdelen af patienterne indenfor to måneders behandling, men viser også tegn på øget risiko for hjertebivirkninger