Nyt præparat mod tarmsygdomme viser gode effekt

Det eksperimentelle præparat vedolizumab viser lovende effekt som behandling mod de to kroniske inflammatoriske tarmsygdomme Colitis ulcerosa og Crohns sygdom. Det viser resultater i to kliniske fase 2 studier, der er offentliggjort i tidsskriftet New England Journal of Medicine. Vedolizumab formåede at mindske symptomer hos patienter, der tidligere havde fejlet behandling med nuværende standardbehandlinger.

De to inflammatoriske tarmsygdomme opstår, når immunsystemet indleder et angreb mod slimcellerne i fordøjelsessystemet med kronisk betændelse, diarre og blødninger til følge. Vedolizumab, der er udviklet af lægemiddelfirmaet Takeda, virker ved at forstyrre transport over tarmvæggen af de bestemte immunceller, der forvolder inflammationen. Vedolizumabs virkningsmekanisme forventes dermed at kunne begrænse de bivirkninger, der normalt er forbundet med de andre præparater mod tarmsygdomme, der undertrykker immunsystemet.

De to studier involverede mere end 2.000 patienter med enten colitis eller Crohns sygdom, der ikke responderede tilstrækkeligt på de immunundertrykkende standardbehandlinger som kortikosteroider, Imuran og Purinethol. Halvdelen af patienterne havde også prøvet de nye biologiske lægemidler mod sygdommene som Remicade, Humira og Cimzia.

I det ene studie modtog knap 900 colitis patienter to infusioner med to ugers mellemrum af enten vedolizumab eller placebo. Efter seks uger oplevede 47 pct. af patienterne på vedolizumab et klinisk relevant respons med færre symptomer, og efter et år var sygdommen hos 42-45 pct. af patienterne på vedolizumab på retræte, mens det kun gjaldt for 16 pct. af patienterne på placebo.

I sammenligningsstudiet af 1.100 patienter med Crohns sygdom viste de tilsvarende data, at 31 pct. af vedolizumab-patienter responderede på præparatet efter seks uger, mens sygdommen efter et år var på retræte hos kun 36-39 pct. sammenholdt med 22 pct. af placebopatienterne.

Det er endnu uklart, hvorfor vedolizumab så ud til at virke bedre for patienter med colitis end Crohns sygdom, men en forklaring kunne være, at Crohn’s i modsætning til colitis ikke er begrænset til tarmen, men kan ramme alle dele af fordøjelsessystemet. Samtidig er Crohns sygdom en mere omfattende sygdom, hvor patienterne sandsynligvis behøver mere end seks uger for at opleve et respons.

Crohn’s patienterne havde også flere bivirkninger ved vedolizumab, hvor colitispatienterne kun oplevede få milde bivirkninger på niveau med placebopatienterne.

Forskerne forventer, at vedolizumabs gavnlige effekt mod colitis gør, at præparatet sandsynligvis bliver godkendt mod denne lidelse først.

New England Journal of Medicine 2013; 369: 699–710: Vedolizumab as Induction and Maintenance Therapy for Ulcerative Colitis

New England Journal of Medicine 2013; 369: 711–721: Vedolizumab as Induction and Maintenance Therapy for Crohn’s Disease

Skriv kommentar