Vinder af Ph.d. Cup kommer med opsang: »Gør det nu lettere for os at forske«

Den 31-årige læge Amani Meaidi blev i sidste uge kåret som vinder af Ph.d. Cup for sin forskning i behandling af kraftig menstruation. Selvom sejren er sød, kalder den på politiske omprioriteringer, så danske forskere får lettere adgang til sundhedsdata, mener vinderen. Det vil ikke kun gavne lægevidenskaben, men i den grad også patienterne.

Annonce

Overdødeligheden flader ud i Danmark 

Danmark oplevede fra november 2021 en overdødelighed, men i 2022 er kurven gradvist fladet ud. Det skriver Sundhedsministeriet på sin hjemmeside.

Ifølge ministeriet hænger det i øvrigt lave niveau gennem hele pandemien sammen med den store vaccinationsindsats, siden de første COVID-19-vaccinationer blev givet 27. december 2020.

Overdødeligheden i Danmark var blandt de laveste i EU sammen med Norge og Island. I top ligger Italien, Spanien og Storbritannien.

Kilde: Sundhedsministeriet

Rik­ke Løvig Si­mon­sen er ny re­gions­a­po­te­ker i Re­gion Ho­ved­sta­den

Fra 1. maj overtager Rikke Løvig Simonsen posten som regionsapoteker og bliver øverste ansvarlig for Region Hovedstadens Apotek. Den nye stilling betyder samtidig, at hun stopper som formand for Pharmadanmark med udgangen af august.

Det skriver Region Hovedstaden på sin hjemmeside.

Den 52-årige Rikke Løvig Simonsen kommer med solide erfaringer som leder, farmaceut og professionel bestyrelsesformand.

Rikke Løvig Simonsen har siden 2008 arbejdet som ledende farmaceut på Region Hovedstadens Apoteks apoteksenhed på Amager-Hvidovre Hospital. Hun har været formand for Pharmadanmark siden 2015.

Kilde: Region Hovedstaden

Annonce

EMA godkender Novo Nordisks blødermiddel NovoSeven

CHMP anbefaler NovoSeven mod alvorlig postpartum (PPH) blødning. Det skriver Novo Nordisk i en pressemeddelelse.

Ifølge Novo Nordisk er alvorlig blødning efter fødsel globalt set en af de hyppigste årsager til dødsfald hos nybagte mødre.

Anbefalingen tager forbehold for, at uteruskontraherende midler skal være afprøvet, før NovoSeven med det aktive stof eptacog alfa gives.

PPH opstår, når kvinden taber mere end 1,5 ml blod indenfor 24 timer i kølvandet på fødslen. Tilstanden forårsager et af fire dødsfald blandt fødende kvinder globalt set.

Kilde: Novo Nordisk

Fem nye anbefalinger og en opdateret behandlingsvejledning

På sit 67. rådsmøde godkendte Medicinrådet fem anbefalinger og en opdateret behandlingsvejledning. Det skriver Medicinrådet på sin hjemmeside.

Blandt anbefalingerne er Mercks Bavencia med det aktive stof avelumab i kombination med axitinib som mulig standard­ behandling til metastaserende nyrecelle­kar­ci­nom.

Revurderingen endte med endnu et nej til patienter med mRCC i IMDC-intermediær eller IMDC-dårlig prognosegruppe.

Desuden offentliggjorde Medicinrådet sin lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til hæmofili A.

Kilde: Medicinrådet