Uenighed i ledergruppen, for få sundhedsøkonomer og en tillidskløft

Dagens Pharma har nærlæst Implements analyse af Medicinrådet. Analysen peger på flere interne problemer knyttet til ledelse og arbejdsmiljø, som har medvirket til lange sagsbehandlingstider. Torben Klein, sekretariatets direktør, ser selv et behov for at styrke samarbejdet i ledelsesgruppen.

Annonce

Antibiotika tilbagekaldes

Antibiotikalægemidlet Dicillin fra firmaet Sandoz tilbagekaldes, skriver Lægemiddelstyrelsen i en meddelelse.

Patienter, der er i behandling med Dicillin Sandoz 500 mg kapsler, skal gå på apoteket og få byttet medicinen. Årsagen er,. at Lægemiddelstyrelsen er blevet opmærksom på, at et mindre antal patienter, der er blevet behandlet med Dicillin, er blevet smittet med multiresistente CPO-bakterier, og at bakterien muligvis stammer fra lægemidlet.

Kilde: Lægemiddelstyrelsen

Bedre billede af sygdomsudbredelse

Data fra 495 kliniske studier med flere end 100.000 deltagere kan give et mere reelt billede af, hvor store dele af den amerikanske befolkning, som er påvirket af forskellige sygdomme, mener medicinalfirmaet GSK, som har publiceret et retrospektivt studie med resultater for 17 års kliniske studier.

GSK mener, at resultaterne bedre end officielle data kan give en rettesnor for at sikre rekruttering til kliniske studier, som afspejler forekomsten af sygdomme i USA.

Kilde: GSK

Annonce

Flere lever med kræft

Sundhedsdatastyrelsens rapport ‘Nye kræfttilfælde i Danmark 2021’ viser, at stadig flere lever med kræft. 

Det skriver Sundhedsdatastyrelsen.

I 2012 levede 151.000 kvinder og 115.000 mænd med kræft. I 2021 var det steget til 204.000 kvinder og 170.000 mænd.

»Det kan lyde bagvendt, men det er meget glædeligt, at flere lever med kræft. For det skyldes, at kræft sjældnere end tidligere er en hurtig dødsdom og oftere noget, man kan leve med eller endda blive helbredt for,« siger Mette Keis Jepsen, der er afdelingschef i Sundhedsdatastyrelsen.

Kilde: Sundhedsdatastyrelsen

Hypet fedmemiddel virker også på børn

Wegovy er den nye, lysende stjerne på himlen for medicinsk behandling af svær overvægt. Et nyt studie viser, at midlet også har god effekt på børn. Det må meget gerne komme ned i vores værktøjskasse, men det bør ikke bruges til alle og kan ikke stå alene, siger forsker.

Flere job