Topforsker: Empagliflozin-studie var det vigtigste på ASN

Ingen over og ingen ved siden af. Ifølge professor og overlæge Peter Rossing var et studie med empagliflozin til behandling af nyresygdom det vigtigste til årets store nyrekongres for American Society of Nephrology. Studiet understøtter også guidelins på området.

Annonce

Lundbeck i solid vækst

Lundbecks salg steg med 11 pct. til 13,6 mia. kr. i de første ni måneder af 2022.

Det skriver Lundbeck.

Den største motor i væksten er Brintellix, der med en stigning på 24 pct. stod for 3,1 mia. kr. af den samlede omsætning i årets første tre kvartaler.

»At rapportere en vækst på 11 pct. i vores samlede omsætning, mens vores strategiske brands selv voksede med 30 pct., understreger det stærke momentum i Lundbeck-forretningen,« siger Lundbecks adm. direktør, Deborah Dunsire.

Kilde: Lundbeck

Bavarian Nordic melder rekordhøj omsætning

Bavarian Nordic melder, at den samlede omsætning i de første ni måneder af 2022 talte knap 1,9 mia. kr. mod 1,4 mia. kr. i samme periode sidste år og er dermed rekordhøj.

Det skriver Bavarian Nordic.

578 mio. kr. kom fra salget af firmaets abekoppe-vaccine Jynneos, og vaccinen udgør dermed langt det største bidrag til omsætningen. Firmaet fastholder forventninger for året på 2,8 mia. kr. til 3 mia. kr. i omsætning.

Kilde: Bavarian Nordic

Annonce

Ny astmamedicin godkendt

FDA godkender AstraZenecas kombinationspræparat ​​PT027 (albuterol/budesonid) mod astma.

Det skriver AstraZeneca.

AstraZeneca havde også ansøgt om godkendelse til ​​PT027  hos børn og unge, men data var ifølge FDA ikke stærke nok.

PT027 er en såkaldt pressurised metered-dose inhaler (pMDI) indeholdende en korttidsvirkende betablokker og en anti-inflammatorisk kortikosteroid.

Kilde: AstraZeneca

Nyt antistof godkendt til NSCLC

FDA godkender Regenerons antistof Libtayo (cemiplimab-rwlc) i kombination med kemoterapi til førstelinjebehandling af lungekræft.

Det skriver Regeneron.

FDA godkender PD-1-hæmmeren til ikke-småcellet lungekræft på baggrund af firmaets EMPOWER-Lung fase 3-forsøg, som viste en overlevelse på 22 måneder mod 13 måneder i kontrolgruppen, der blot modtog kemoterapi.

Kilde: Regeneron

Stor hjertekongres bringer specialerne tættere sammen

Årets hjertekongres for American Heart Association havde fokus på sammenhængen mellem hjertesygdom, nyresygdom og diabetes. Professor og overlæge Peter Gæde kommer her med sit bud på, hvad der var det mest interessante på kongressen.