Sådan bruger vi læringen fra COVID-19

Pandemien føles næsten som et minde blot, men der er elementer fra de seneste tre år, vi ikke må glemme – især at målrettede vaccinationsprogrammer er glimrende redskaber til at forebygge sygdom i relevante grupper, skriver Lars Møller, administrerende direktør for Pfizer i Danmark før høring i Folketinget.

Annonce

Sygesikringen Danmark lukker for tilskud til vægttabsmedicin

Fra næste år vil det ikke længere være muligt at få tilskud til vægttabsmedicin fra Sygeforsikringen Danmark. Det skriver sygeforsikringen i en pressemeddelelse. Årsagen er »en voldsom stigning« i Sygeforsikringen Danmarks tilskud til vægttabsmedicin. 

Der er dog en undtagelse. Hvis et medlem har fået bevilget enkelttilskud hos Lægemiddelstyrelsen gennem sin læge, kan man stadig få tilskud. Derudover vil det fra årsskiftet være muligt at blive optaget som medlem, selvom man tager vægttabsmedicin.

Kilde: Sygeforsikringen Danmark

Medicinrådet kommer med nye anbefalinger og behandlingsvejledninger

Medicinrådet har færdigbehandlet fire anbefalinger. Rådet anbefaler ikke brugen af pegcetacoplan til at behandle paroksystisk natlig hæmoglobinuri. Det samme gælder brugen af amivantamab til at behandle EGFR exon 20ins-positiv ikke-småcellet lungekræft efter svigt af platinbaseret kemoterapi.

Det skriver Medicinrådet. Derudover er rådet kommet med to delvise anbefalinger, en behandlingsvejledning for atopisk eksem samt en opdatering af behandlingsvejledningen for migræne.

Kilde: Medicinrådet

CHMP anbefaler syv nye lægemidler

Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMA) komitee CHMP har på sit møde i april anbefalet, at syv nye lægemidler bliver godkendt. Det skriver EMA.

CHMP anbefaler blandt andet, at Arexvy, som GSK står bag, bliver godkendt til at komme på markedet i EU. Arexvy er den første vaccine mod RSV, der er målrettet personer på mindst 60 år. Derudover fik blandt andet BMS’ lægemiddel Camzyos en positiv udtalelse fra CHMP.

Kilde: EMA

Annonce

Internationalt engagement gavner danske patienter

Der er store forskelle mellem sundhedssystemerne i verden og på de strukturelle vilkår på tværs af landegrænser. Men heldigvis kan inspiration, erfaringsudveksling og vilje til samarbejde uhindret passere grænserne, skriver direktør for Lægemiddelstyrelsen.

Flere job