Annonce

Farmakolog-koryfæ ønskede at gå af, men bliver på posten

Professor i klinisk farmakologi ved Bispebjerg Hospital Hanne Rolighed Christensen bliver siddende som formand for Tvær­re­gio­nalt Forum for Ko­or­di­na­tion af Me­di­cin. Det skriver gruppen i et referat.

På mødet i februar orienterede Hanne Rolighed Christensen ellers om, at hun som udgangspunkt ønskede et formandsskifte, men også at hun af Danske Regioner på et møde i februar var blevet genudpeget som formand for Tværregionalt Forum for Koordination af Medicin.

Det accepterede Hanne Rolighed Christensen, der også er medlem af Medicinrådet.

Kilde: Tværregionalt Forum for Koordination af Medicin

Innovationsfonden investerer over 15 mio. kr. i decentrale forsøg

Innovationsfonden vil med en væsentlig millioninvestering i decentrale forsøg gøre det lettere for danskere at melde sig til kliniske forsøg. Det skriver fonden i en meddelelse.

Innovationsfonden har investeret 15,6 millioner kroner i et projekt, der skal flytte den kliniske forskning tættere på borgerne.

Projektpartnerne tæller Trial Nation, de fem danske regioner, AAU, og flere private partnere (IQVIA Solutions, Merck, Novartis, Oticon, Roche samt World Courier).

Kilde: Innovationsfonden

Annonce

Novartis køber sig ind i udviklingen af ny genterapi mod hjernesygdom

Novartis indgår licensaftale med biotekselskabet Voyager Therapeutics om at udvikle næste generation af genterapier inden for neurologi. Det skriver Novartis i en meddelelse.

Novartis får dermed target-specifik adgang til de såkaldte next-generation AAV-kapsider, der kan bruges til behandling af tre sygdomme i det centrale nervesystem.

Kapsiderne fra Voyager Therapeutics TRACER-platform kan hjælpe med at udvikle behandlinger til dele af hjernen, der tidligere har været besværlige at behandle.

Dermed gør de to firmaer sig forhåbninger om, at teknologien potentielt kan overvinde de barrierer, der tidligere har hindret udviklingen af genterapier i neurolog

Kilde: Novartis

EMA: PRIME har en stor effekt på vurderingen af nye teknologier

Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA’s, prioriteringsprogram PRIME har en positiv effekt på autoriseringen af ny medicin, der imødekommer såkaldt unmet medical need. Det skriver EMA.

Programmet har reduceret den tid, det tager at udstede en markedsføringstilladelse, og dermed har patienterne ifølge EMA fået tidligere adgang til nye, banebrydende behandlinger.

EMA har publiceret en rapport, der har undersøgt programmet efter fem år. Rapporten viser blandt andet, at 18 behandlinger i løbet af den 5-årige periode blev godkendt i EU.

Kilde: EMA