Piger på HPV-klinikker har ofte haft infektioner lige før eller lige efter vaccinering

Især behandlingskrævende infektioner lige inden eller lige efter HPV-vaccination har sendt piger og kvinder i retning af HPV-klinikkerne. Forsker siger, at det giver stof til eftertanke i forhold til det danske vaccinationsprogram, hvor vi skal passe på ikke at forveksle forskellige mulige årsager til symptomer på bivirkninger efter vaccinering.

Annonce

Danmark har Europas laveste priser på kopimedicin

En helt ny analyse viser, at de danske forbrugere betaler mindst for kopimedicin i hele Europa, og at apotekernes medicinpriser stadig falder kraftigt på trods af generelt stigende forbrugspriser. Det skriver Danmarks Apotekerforening i en pressemeddelelse.

Apotekernes medicinpriser er ifølge analysen faldet med 16 pct. siden januar 2020.

I Danmark udgør kopimedicin tre fjerdedele af den medicin, som apotekerne udleverer.

Danskerne betaler i gennemsnit 70 øre pr. døgndosis kopimedicin. Det er halvt så meget som det europæiske gennemsnit.

Kilde: Danmarks Apotekerforening

EU godkender Troveldy til behandling af brystkræft

Europakommissionen har godkendt Troveldy som behandling til kvinder med ikke-operérbar eller metastaserende tripple-negativ brystkræft. Det skriver PharmaTimes.

Godkendelsen er til kvinder, der tidligere har modtaget to eller flere former for systemisk behandling, hvoraf én af dem skal være for avanceret sygdom.

Beslutningen fra Europakommissionen kommer på baggrund af et klinisk studie med flere end 500 personer med kræftformen.

Her blev Troveldy målt op imod kemoterapi og viste sig at kunne forbedre både den progressionsfrie overlevelse og overlevelsen.

Kilde: PharmaTimes

Annonce

NICE godkender hormon til behandling af ufrivillige aborter

Den britiske sundhedsmyndighed NICE anbefaler brugen af progesteron til behandling af kvinder, som tidligere har oplevet en ufrivillig abort. Det skriver PharmaTimes.

Udover at kvinderne tidligere skal have været gennem en ufrivillig abort, skal graviditeten også bekræftes på en skanning, og de skal have blødninger, før progesteron to gange dagligt kan komme på tale.

Anbefalingen fra NICE går på, at kvinderne skal behandles, indtil den 16. graviditetsuge er gennemført.

Kilde: PharmaTimes

NICE laver nye guidelines for behandling af depression

Den britiske sundhedsmyndighed NICE har for første gang i 12 år opdateret deres guidelines vedrørende behandling af depression. Det skriver NICE i en pressemeddelelse.

I guidelines findes en menu af behandlinger, som kan tilpasses til den enkelte patients behov.

Førstelinjebehandling ved mild depression kan blandt andet være kognitiv adfærdsterapi, træning eller psykoterapi.

Ved svær depression anbefaler NICE lignende behandlingstilbud plus en række antidepressiv medicin.

Kilde: NICE

Flere job