Sundhed må ikke drukne i krisernes tid

Skal Danmark bedst igennem den krisetid, vi netop lever i, må vi ikke glemme at prioritere sundhed. Basal sundhed gør os både mere modstandsdygtige og hjælper samfundet mod én af de mest fundamentale kriser, nemlig manglen på arbejdskraft.

Annonce

7.300 undersøges med hjerte-CT

Diabetes-, hjerte- og praktiserende læger skal i Region Midtjylland sammen undersøge, om en hjerte-CT-skanning kan identificere borgere med type 2-diabetes med højest eller lavest risiko for hjerte-kar-sygdom.

Det skriver Region Midtjylland.

Forsøget inkluderer 7.300 forsøgspersoner.

Risikoen for hjerte-kar-sygdom fordeler sig ikke jævnt i gruppen af borgere med type 2-diabetes. Risikoen er høj for nogle borgere, mens den er lav for andre. Det kan føre til under- eller overbehandling.

Kilde: Region Midtjylland

Nyt lægemiddel virker mod brystkræft

AstraZeneca opnår det primære endepunkt i fase 2-forsøget SERENA-2, hvor firmaet afprøver det endnu ikke godkendte præparat camizestrant hos ER+ brystkræfterpatienter.

Det skriver AstraZeneca.

Firmaet går ikke i nærmere detaljer med resultaterne fra studiet, hvor camizestrant blev sammenlignet med Faslodex (fulvestrant).

AstraZeneca betegner camizestrant som en ny generation af oral selektiv østrogenreceptornedbryder (ngSERD).

Kilde: AstraZeneca

Annonce

GSK skrinlægger antistof mod leddegigt

GSK dropper planer om markedsføring af antistoffer mod leddegigt otilimab.

Det skriver GSK.

Beslutningen blev truffet på baggrund af firmaets analyser af fase 3-programmet ContRAst, hvor der i ContRAst-3 ikke blev påvist en signifikant effekt hos patienter efter methotrexate og JAK-hæmmere.

Kilde: GSK

Flere job