Paracetamol får sædceller til at spænde ben for sig selv

Paracetamol er under mistanke for at reducere mænds evne til at få børn. Mens ét dansk studie peger på en mulig mekanistisk forklaring, indikerer et andet dansk studie, at sædkvaliteten ikke er i risiko ved sporadisk brug af det smertestillende middel.

Annonce

Immunterapi i kombination med kemoterapi viser sig effektivt mod lungekræft 

Bristol Myers Squibb har offentliggjort lovende resultater fra et randomiseret fase 3-studie med selskabets middel til immunterapi, Opdivo, mod ikke-småcellet lungekræft. Det skriver Bristol Myers Squibb.

Kombinationen af Opdivo og kemoterapi før operation viser en reduceret risiko for sygdomstilbagefald, progression eller død med 37 pct. Samtidig blev der observeret positive resultater for den samlede overlevelse hos patienterne, hvor 83 pct., der fik kombinationsbehandlingen, var i live efter to år sammenlignet med 71 pct., der fik kemoterapi alene.

Studiets resultater medførte, at FDA tidligere i år godkendte Opdivo til voksne patienter med resektabel ikke-småcellet lungekræft.

Kilde: Bristol Myers Squibb

Eli Lillys middel mod atopisk dermatitis viser betydelige forbedringer af tilstanden

Behandling med Eli Lillys IL-13-hæmmer Lebrikizumab i kombination med topikal kortikosteroid (TCS) viser signifikante forbedringer hos patienter med atopisk dermatitis. Det skriver Lilly Investors.

70 pct. af patienterne med moderat til svær atopisk dermatitis oplevede efter 16 uger med kombinationsbehandlingen en forbedring på mindst 75 pct. i sygdommens sværhedsgrad. Desuden opnåede 41 pct. af patienterne klar eller næsten klar hud mod 22 pct. af patienterne, der fik placebo samt TCS.

Lægemidlet viste også forbedringer i forhold til kløe, søvnforstyrrelser og livskvalitet, når det blev kombineret med TCS.

Kilde: Lilly Investors

Annonce

Kvinder er bedre beskyttet af COVID-19-vacciner end mænd

En ny dansk undersøgelse viser, at faktorer som køn, alder og hvorvidt man tidligere har været smittet, afgør, hvor længe en COVID-19-vaccine virker. Det skriver Medwatch

Resultaterne viser blandt andet, at kvinder generelt er beskyttet i en længere periode end mænd, samt at unge mennesker er længere tid om at miste deres antistoffer end ældre mennesker.

»Vi har lavet en matematisk model, der kan forudsige, hvornår det er optimalt at give en booster-vaccine til forskellige grupper. Vores model er dog lavet med henblik på tredje vaccine, men hvis vi inkluderer de nyeste data, vil den også kunne estimere, hvornår behovet for fjerde booster opstår,« fortæller hovedforfatter bag studiet Laura Perez Alos. 

Kilde: Medwatch

To millioner jodtabletter skal styrke det danske atomberedskab

Sundhedsstyrelsen vil indkøbe to millioner jodtabletter til brug i tilfælde af, at et radioaktivt udslip rammer Danmark. Det skriver Medwatch.

Styrelsen vurderer, at et lager på 2 millioner jodtabletter er nok til at dække risikogruppen, som omfatter børn og unge op til 18 år, udgående sundheds- og beredskabspersonale til og med 40 år samt gravide og ammende.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) forsikrer dog om, at der på nuværende tidspunkt ikke er tale om en aktuel risiko: »Jodberedskabet sikrer, at vi er forberedt, hvis der kommer radioaktivt udslip i Danmarks nærområde. Der er dog ikke nogen aktuel konkret risiko,« siger han.

Kilde: Medwatch