Dansk topforsker: Dette studie imponerede mig mest på ASH

Overlæge Martin Hutchings var specielt imponeret over et studie med CAR-T-celleterapi til patienter med diffust storcellet betacelle lymfom. Behandlingen er mere end dobbelt så effektivt som den nuværende standardbehandling.

Annonce

CHMP anbefaler godkendelse af enfortumab vedotin til urotelcancer

Ekspertpanelet CHMP under Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, anbefaler en godkendelse af antistof-lægemiddelkonjugatet enfortumab vedotin som monoterapi til behandling af voksne patienter med lokalt-avanceret eller metastatisk urotelcancer, som tidligere har været behandlet med platinbaseret kemoterapi og en PD-1/PD-L1 hæmmer. Det skriver Astellas Pharma i en pressemeddelelse.

Anbefalingen fra CHMP er baseret på positive data fra 3-studiet EV-301, der evaluerede enfortumab vedotin op mod kemoterapi til patientgruppen.

Hvis behandling bliver godkendt, bliver enfortumab vedotin den første behandling i EU til patienter, der allerede har været behandlet med platinbaseret kemoterapi og en PD-1/PD-L1 hæmmer.

Kilde: Astellas Pharma

Coronavacciner giver kun minimal risiko for milde tilfælde af hjertemuskelbetændelse

Et stort dansk studie fra Statens Serum Institut viser, at coronavacciner kun giver minimal forhøjet risiko for at udvikle hjertemuskelbetændelse. Det skriver Statens Serum Institut i en pressemeddelelse.

Studiet peger på, at der ved vaccinering med Modernas COVID-19-vaccine er en minimal forhøjet risiko, men at den samtidig kun er koblet op på et mildt sygdomsforløb.

Forskerne konkluderer, at fordelene ved vaccinen opvejer den lille risiko.

I studiet har forskerne trukket data på 4,9 mio. danskere.

Kilde: Statens Serum Institut

Annonce

Flere job