Nye resultater skal udbrede brugen SGLT-2-hæmmer i almen praksis

Resultaterne fra det hidtil største forsøg med en SGLT2-hæmmer til indikationen kronisk nyre- og hjertesvigt understøtter eksisterende litteratur om klassens effekt udover type 2-diabetes. Det bør føre til udvidet brug, mener dansk topforsker.

Annonce

Enhertu anbefales til mavekræft

CHMP anbefaler Enhertu til patienter med tidligere behandlet HER2-positiv fremskreden gastrisk cancer.

Det skriver AstraZeneca.

Anbefalingen er baseret på firmaets fase tre-forsøg DESTINY-Gastric02, som viste, at Enhertu forbedrede overordnet overlevelse sammenlignet med kemoterapi.

Enhertu, der er et antistof-lægemiddelkonjugat, er udviklet af AstraZeneca i samarbejde med Daiichi-Sankyo.

Kilde: AstraZeneca

Eylea anbefales til ROP

CHMP anbefaler Bayers Eylea til behandling af for tidligt fødte spædbørn med retinopati af præmaturitet (ROP).

Det skriver Bayer.

Anbefalingen er givet på baggrund af firmaets fase tre-forsøg FIREFLEYE, hvor Eylea blev afprøvet på for tidligt fødte spædbørn med ROP. ROP kan føre til synsnedsættelse og blindhed.

Studiet viste, at Eylea ifølge Bayer er en succesfuld behandling efter blot én injektion i hvert øje.

Kilde: Bayer

Annonce

Imfinzi anbefalet til ny indikation

Imfinzi plus kemoterapi anbefalet af CHMP som første immunterapi til fremskreden galdevejskræft.

Det skriver AstraZeneca.

Anbefalingen bygger på resultater fra firmaets fase tre-forsøg TOPAZ-1, der viser at Imfinzi-kombinationen reducerede risikoen for død med 24 pct. sammenlignet med kemoterapi alene.

Imfinzi er et antistof og PD-1-hæmmer.

Kilde: AstraZeneca

CHMP anbefaler Lynparza til prostata

CHMP anbefaler Lynparza i kombination med abirateron som førstelinjebehandling til metastatisk kastrationsresistent prostatacancer.

Det skriver AstraZeneca.

AstraZenecas studier har vist, at Lynparza i kombination med abirateron og prednison, eller prednisolon alene nedsætter risikoen for sygdomsprogression eller død med 34 pct. sammenlignet med abirateron alene.

Ifølge AstraZeneca er Lynparza den første PARP-hæmmer til at demonstrere klinisk fordel i kombination med et nyt hormonmiddel i denne setting.

Kilde: AstraZeneca

Ny strategi- og handleplan fra DMCG ser på tværs af sundhedsvæsenet

Det tværsektorielle samarbejde, som skal styrke kvaliteten af forløbene for kræftpatienter på tværs af kommuner, almen praksis og hospitaler, har fået en mere fremtrædende plads i et udkast til en ny strategi- og handlingsplan fra Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, DMCG. Udkastet skal diskuteres på DMCG’s repræsentantskabsmøde senere i november.

Flere job