Ny strategi- og handleplan fra DMCG ser på tværs af sundhedsvæsenet

Det tværsektorielle samarbejde, som skal styrke kvaliteten af forløbene for kræftpatienter på tværs af kommuner, almen praksis og hospitaler, har fået en mere fremtrædende plads i et udkast til en ny strategi- og handlingsplan fra Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, DMCG. Udkastet skal diskuteres på DMCG’s repræsentantskabsmøde senere i november.

Annonce

Roche stopper demensforsøg

Roches fase 3-forsøg GRADUATE nåede ikke primære endepunkter om at bremse forværring hos personer med tidlig Alzheimers med det endnu ikke godkendte gantenerumab.

Det skriver Roche.

Den manglende reduktion i de kliniske mål skyldes bl.a., at reduktionen af niveauet af såkaldt beta-amyloid var lavere end forventet.

Gantenerumab er et antistof, der injiceres subkutant. Præparatet kan aktivere immunceller i hjernen (mikroglia) med henblik på at fjerne såkaldt amyloide plaques og forhindre yderligere ophobning.

Kilde: Roche

Danmark deltager i mRNA-forsøg

Moderna har inkluderet Danmark i sit internationale multicenterstudie, der afprøver firmaets endnu ikke godkendte mRNA-influenzavaccine.

Det skriver Region Midtjylland.

På Aarhus Universitetshospital forventes ca. 300 borgere at deltage i forsøget.

Forsøget skal undersøge effekten og sikkerheden ved Modernas mRNA-vaccine sammenlignet med en almindeligt fremstillet vaccine.

Kilde: Region Midtjylland

Annonce

Ny europæisk indikation til Dupixent

CHMP anbefaler Sanofis Dupixent (dupilumab) til behandling af hudsygdommen prurigo nodularis (PN).

Det skriver Sanofi.

Anbefalingen er baseret på data fra de to fase 3-forsøg PRIME og PRIME2. Her viste behandling med Dupixent signifikant forbedring i kløe, hudlæsioner og sundhedsrelateret livskvalitet hos voksne med PN.

Indikationen er allerede godkendt i USA. Dupixent er et antistof rettet som IL4- og IL-13.

Kilde: Sanofi

RS-epidemi blandt børn

RS-virus raser lige nu blandt de allermindste i alderen 0-2 år. Epidemien ventes at aftage i de kommende uger og ikke blusse op igen til vinter.

Det skriver SSI.

I uge 44 blev omkring 900 børn påvist smittede med respiratorisk syncytialvirus, den såkaldte RS-virus. Det er næsten en fordobling i forhold til uge 40, hvor godt 500 blev konstateret smittet.

Pfizer er i dag langt fremme med udviklingen af en RS-vaccine til spædbørn.

Kilde: SSI

Hovedstadens kræftlæger måtte gå tomhændet hjem

I et nyt fase 3-studie viser lægemidlet Enhertu markant forbedret overlevelse hos en underbehandlet gruppe af brystkræftpatienter. Alligevel vil Region Hovedstadens Lægemiddelkomité ikke imødekomme klinikernes ansøgninger om ibrugtagning. Formand for brystcancergruppe peger på fejl i systemet.

Medicinrådet til Task Force: Vi kan ikke hjælpe jer

Medicinrådet afviser at rådgive Region Hovedstadens Task Force for Rationel Medicinanvendelse på Hospitalerne. Rådet vil heller ikke af egen drift tage Enhertu til brystkræftpatienter med lavt HER2-udtryk op.

Flere job