Annonce

ALK i tocifret vækst efter stigende pillesalg

ALK overrasker i dugfrisk årsrapport, hvor den danske allergikoncern endte med at ligge i toppen af sine forventninger for året med 12 pct. i vækst. Det skriver ALK.

Firmaet oplyser i årsrapporten, at der var tocifret salgsvækst i alle regioner, og tabletter var den primære vækstmotor. Tabletsalget steg med 29 pct. som følge af markedsudvidelser og stigende markedsandele. Salget udgjorde 45 pct. af den samlede omsætning.

I 2022 venter ALK en vækst i omsætningen på 8-12 pct. og en yderligere forbedring af lønsomheden.

Kilde: ALK

Amgens cashcow Enbrel falder med 13 pct. i omsætning 

Det amerikanske firma Amgen øger væksten med to pct. i 2021 sammenlignet med 2020 trods stagnerende salg. Det skriver Amgen.

Væksten blev båret frem af firmaets samarbejde om produktion af antistoffer med Eli Lilly.

Firmaet er udfordret af, at dets mest indtjenende aktiv, Enbrel, der blandt andet bruges som behandling af leddegigt, faldt i omsætning med 13 pct. i 2021 som følge af prisnedsættelser på produktet.

Kilde: Amgen

Annonce

Behandlingspukkel tæller 100.000 operationer

Sundhedsvæsenets behandlingspukkel skønnes at udgøre i omegnen af 100.000 operationer ved udgangen af februar 2022. Det skriver Sundhedsministeriet.

Det er nødvendigt at få nedbragt ventetiden på udskudte operationer i sundhedsvæsenet og afviklet behandlingsefterslæbet, fastslår ministeriet. Derfor vil finansministeren og sundhedsministeren invitere Danske Regioner til at drøfte at få ventetiderne tilbage til, hvor de var, før COVID-19 ramte Danmark.

Puklen er ifølge ministeriet særligt oparbejdet under COVID-19-pandemien, hvor behandlingsgarantien ad flere omgange har været suspenderet, herunder som følge af sygeplejerskestrejken.

Kilde: Sundhedsministeriet

Industrien indkaldt til høring om ny vejledning om reklame for medicin

Brancheforeninger, Lægeforeningen, patientforeninger og statslige myndigheder er indkaldt til høring om Lægemiddelstyrelsens udkast til en ny vejledning om reklame for lægemidler. Det skriver Lægemiddelstyrelsen.

Det nye udkast til vejledning indeholder bl.a. nye afsnit om reklamebegrebet, reklame for lægemidler på internettet og sociale medier, vaccinationskampagner, pligttekst, dokumentationskrav, betaling for reklameplads, økonomiske fordele til patientforeninger, økonomiske fordele til sundhedspersoner og visse fagpersoner, reklame for lægemidler på internationale kongresser og konferencer i Danmark samt udlevering af lægemiddelprøver.

Kilde: Lægemiddelstyrelsen

Flere job