Medicinrådet siger nej til ekstremt dyre behandlinger

I forrige uge besluttede Medicinrådet ikke at anbefale to behandlinger, som begge kommer med et prisskilt på mere end 50 mio. kr. pr. patient i løbet af en livstid. Priserne er urimeligt høje, siger Medicinrådets formand.

Annonce

Amgros har fastlagt principper for brug af alternative aftalemodeller

Amgros har offentliggjort en række alternative aftalemodeller, som ifølge Amgros kan bruges til at sikre patienter adgang til ny, dyr og innovativ medicin.

Det skriver Amgros.

Udover kendte modeller såsom en flad rabat og “no cure – no pay” vil Amgros nu lægge op til brugen af bl.a. en såkaldt abonnemtsmodel, markedsandelsmodel og en såkaldt vedligeholdelsesmodel.

De alternative aftalemodeller kan ifølge Amgros bruges som et værktøj til at reducere usikkerheden, når Medicinrådet skal vurdere, om et nyt lægemiddel skal tages i brug som mulig standardbehandling på de danske hospitaler.

Kilde: Amgros

Nordisk konsulenthus skal granske Medicinrådet

Konsulenthuset Implement skal gennemgå Medicinrådets arbejdsgange mhb. på at forkorte sagsbehandlingstiderne, der gennem flere år har været for lange, med effektiviseringer.

Det skriver Sundhedspolitisk Tidsskrift.

På Medicinrådets månedlige møde i sidste uge stod sagsbehandlingstider på dagsordenen. Som følge af de lange sagsbehandlingstider kom Danske Regioner med et oplæg om kortsigtede tiltag for nedbringelse af sagsbehandlingstiden.

Ifølge Sundhedspolitisk Tidsskrift, der har talt med formand Steen Werner Hansen, skal Implement bl.a. undersøge, om de skemaer, som medicinalvirksomhederne skal indlevere med deres ansøgninger, kan gøres enklere, så der ikke er så meget vejledningsarbejde forbundet med selve ansøgningen for sekretariatet.

Kilde: Sundhedspolitisk Tidsskrift

Annonce

Tyrosin kinase-hæmmer mod lungefibrose kan gives i samme dosis til børn

Boehringer Ingelheim delte i går resultater fra firmaets fase 3-studie InPedILD, som undersøger farmakokinetikken og sikkerhedsprofilen af ​​nintedanib hos børn og unge mellem 6 og 17 år med lungefibrose.

Det skriver Boehringer Ingelheim i en pressemeddelelse.

Forsøget viste opmuntrende data i primære endepunkter.

Resultaterne viste, at der kan gives samme dosis til børn som til vokse. Derudover havde nintedanib en acceptabel sikkerhedssprofil.

Firmaet vil på baggrund af disse data ansøge om tilladelse til markedsføring ved EMA og FDA.

Kilde: Boehringer Ingelheim

Novo Nordisk opkøber Forma Therapeutics

Novo Nordisk og Forma Therapeutics har indgået en aftale om opkøb. Novo Nordisk udvider således firmaets tilstedeværelse inden for blodsygdomme. 

Det skriver Novo Nordisk i en pressemeddelelse. 

Forma Therapeutics  tester og udvikler medicin til patienter, der lider af seglcelleanæmi og sjældne blodsygdomme. 

Opkøbet er i overensstemmelse med Novo Nordisk strategi om at accelerere dets pipeline inden for hæmoglobinopatier, som er en gruppe af lidelser, hvor patienten har unormal produktion af hæmoglobinproteinet i de røde blodlegemer.

Kilde: Novo Nordisk

Seks gener spiller afgørende rolle for lægemiddelresistens ved prostatakræft

Mutationer i seks gener gør prostatakræft resistent over for PARP-hæmmere. Lægemidler, der kan genoprette effekten af generne, kan få kræftbehandlingen til at virke igen. Ny viden kan lede til både bedre diagnoser og forhåbentlig nye kombinationsbehandlinger til patienter med prostatakræft, siger forsker.

Flere job