Medicinrådet anbefaler endelig Enhertu

I sidste uge anbefalede Medicinrådet brugen af Enhertu i anden linje til kvinder med HER2-positiv metastatisk brystkræft. Man kan ikke være andet end tilfreds med den beslutning, siger lægelig leder i Dansk Breast Cancer Group (DBCG) Bent Ejlertsen.

Annonce

Novartis ramt af finansielle udfordringer

Novartis omsætning steg med fire pct. i 2022 justeret for valutaudsving, men driftsresultatet falder til 9,2 mia. dollars svarende til 62,9 mia. danske kr. Det svarer til et fald på 13 pct.

Det skriver Novartis i en meddelelse.

Det faldende driftsresultat skal ifølge Novartis bl.a.  ses i lyset af en omstrukturering forbundet med udgifter for 8,2 mia. kr.

Kilde: Novartis

Annonce

Nu skal alle bruge CTIS

Fra i går er brugen af EU-systemet CTIS blevet obligatorisk til anmodning om europæisk tilladelse til udførelse af kliniske forsøg.

Det skriver EMA på sin hjemmeside.

Systemet tjener som én indgang til alle medlemslande, hvilket er et nybrud med tidligere, hvor man skulle ansøge i de seperate medlemslande f.eks. i forbindelse med internationale multicenterforsøg.

Implementeringen af CTIS skal forenkle processen for både medlemslande og ansøger, ligesom systemet tilbyder en søgbar database med oversigt over forsøgene.

Kilde: EMA

Novo øger salget med 26 pct.

Novo Nordisks omsætning udgjorde i 2022 i alt 177 mia. kr. og steg dermed med 26 pct. i 2022.

Det skriver Novo Nordisk i en meddelelse.

Salget inden for kerneområderne diabetes og fedme steg med 29 pct., så den i 2022 talte 156,4 mia. kr.

Novo Nordisk regner med vækst i 2023 på 13-19 pct.

Kilde: Novo Nordisk

Stor dansk kortlægning: Markante skift i medicinsk diabetesbehandling siden 2005

Forskere har kortlagt, hvordan forbruget af medicin til personer med type 2-diabetes har ændret sig fra 2005 og frem til i dag. Der er sket sindssygt meget, og det har helt ændret på den måde, som praktiserende læger og hospitaler skal gå til opgaven med at behandle personer med type 2-diabetes, siger forskere.

Flere job