Medicinalindustrien slår rekord: Lægemidler udgør 17 pct. af dansk eksport

Dansk medicinalindustri er i vækst. Med 76,6 mia. kr. i indtægter fra salg af lægemidler til udlandet i 1. halvår af 2022 slår industrien sin egen rekord fra 2020. Den positive udvikling lægger op til, at rammerne for medicinalindustrien forbedres, siger Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lif.

Annonce

Lundbeck i vækst

Lundbeck øger salget med syv pct. og omsætter for 8,8 mia. kr. båret frem at vækst i Brintellix mod depression, Rexulti mod skizofreni samt firmaets nye migrænemiddel Vyepti.

Det skriver Lundbeck i en pressemeddelelse.

Således omsatte Brintellix for 2 mia. kr. i første halvår svarende til en stigning på 24 pct., mens Rexulti med en halvårlig omsætning på 1,8 mia. kr. vækstede 29 pct.

Højdespringeren i salget er dog Vyepti, som med 390 mio. kr. i omsætning steg med 120 pct.

»Jeg er rigtig glad for de fremskridt, vi gør i årets første halve år. Vores strategiske brands præsterer fortsat stærkt på tværs af alle markeder og leverer robust vækst. Vyepti-salget fortsætter, og effektprofilen bliver budt velkommen af patienterne,« siger Lundbecks adm. direktør Deborah Dunsire i pressemeddelelsen.

Kilde: Lundbeck

Enhertu slår ‘lægens valg’ i fase 3-forsøg

AstraZeneca melder om positive resultater fra firmaets fase 3-studie DESTINY, hvor Enhertu (trastuzumab deruxtecan) blev afprøvet over for lægens valg af behandling.

Det skriver AstraZeneca i en pressemeddelelse.

Studiet viste, at forsøget opfyldte det primære endepunkt med en statistisk signifikant og klinisk relevant forbedring af progressionsfri overlevelse hos patienter med HER2-positiv metastatisk brystkræft, som tidligere er behandlet med trastuzumab emtansine.

Forsøget opfyldte også det vigtigste sekundære endepunkt for forbedret samlet overlevelse.

Enhertu er et specifikt konstrueret HER2-rettet antistoflægemiddelkonjugat (ADC), der udvikles og markedsføres i fællesskab af AstraZeneca og Daiichi Sankyo.

Kilde: AstraZeneca

Annonce

Sanofi stopper fase 3-program af brystkræftmiddel

Sanofi indstiller det globale udviklingsprogram for amcenestrant, der er en såkaldt oral selektiv østrogenreceptornedbryder (SERD) mod brystkræft.

Det skriver Sanofi i en pressemeddelelse.

Beslutningen blev truffet på baggrund af en interimanalyse af fase 3-forsøget AMEERA-5, der afprøver amcenestrant i kombination med palbociclib sammenlignet med letrozol i kombination med palbociclib hos patienter med ER+/HER2-negativ brystkræft.

Amcenestrant havde ikke en bedre virkning end placebo. Forsøgsdeltagere vil blive overført til letrozol i kombination med palbociclib eller en anden passende standardbehandling, som er bestemt af deres læge.

Kilde: Sanofi

FDA accepterer GSK’s JAK-hæmmer mod blodkræft

GSK meddelte i går, at FDA har accepteret firmaets ansøgning for JAK-hæmmeren momelotinib, der er et potentielt nyt lægemiddel til myelofibrosepatienter med anæmi.

Det skriver GSK i en pressemeddelelse.

GSK’s ansøgning er bl.a. baseret på resultater fra firmaets fase 3-forsøg MOMENTUM, hvor alle primære og vigtige sekundære endepunkter blev opnået.

Studiet målte blandt andet på total symptom score (TSS), transfusion independence (TI) rate og splenic response rate (SRR).

De primære analysedata fra MOMENTUM-studiet blev for nylig præsenteret på ASCO og EHA.

Momelotinib er i øjeblikket ikke godkendt på noget marked.

Kilde: GSK

Flere job